Kütahya Parmakören kentsel dönüşüme girdi

Kütahya Parmakören kentsel dönüşüme girdi ve mahalledeki 737 bin 827.58 metrekarelik alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edildi. İşte o bölgenin krokisi ve koordinatları…

Yücel Park

Kütahya Parmakören kentsel dönüşüm alanı ilan edildi… Bakanlar Kurulu’nun 2017/10319 sayılı “Kütahya İli, Merkez İlçesi, Parmakören Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar”ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu Üyeleri’nin imzalarıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile Kütahya Parmakören Mahallesi’ndeki  737 bin 827.58 metrekare büyüklüğündeki alan, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. İşte o karar;

“Kütahya İli, Merkez İlçesi Parmakören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14/4/2017 tarihli ve 4858 sayılı yazısı üzeine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

1/5/2017 TARİHLİ VE 2017/10319 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Kütahya İli, Merkez İlçesi, Parmakören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiştir.

(2) Birinci fıkra kapsamında ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazine’ye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik olarak imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamaz.

MADDE 2- (1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

kut1

kut2

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin