Maliye, Bodrum’da 64 dönüm arsa satıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bodrum'da 64 dönüm arsasını satışa çıkardı. Özelleştirme kapsamında yine Bodrum'da 8 dönüm arsa satışa çıkarılırken; Antalya'da 4.7, Bursa'da 17.4 ve Ankara'da 16 dönüm arsa satılacak... İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Bodrum’da 64 ve 8, Antalya’da 4.7, Bursa’da 17.4 ve Ankara’da 16 dönüm büyüklüğündeki arsalarını özelleştirme yöntemiyle satışa çıkardı.

Bodrum’da satılık arsalar

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un ihale ilanından derlediği bilgilere göre; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Muğla’nın Bodrum İlçesi’ndeki 64 dönüm arsa, Yahşi Mahallesi, 219 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı ve 64 bin 134,59 metrekare yüzölçümüne sahip. Arsanın özelleştirme satışı için geçici teminat tutarı, 2 milyon TL olarak belirlendi.

Yine Bodrum’da bulunan 8 dönüm arsa ise Türkbükü Mahallesi, 254 ada, 63 no.lu parsel üzerinde ve 8 bin 185,34 metrekare yüzölçümüne sahip… Bu arsa için geçici teminat tutarı ise 150 bin TL… Bodrum’daki her iki arsa için de son teklif verme tarihi 5 Eylül 2018 Çarşamba olarak açıklandı.

Antalya Kemer’de satılık arsa

Özelleştirme İdaresi, Antalya’nın Manavgat ilçesi, Side (Kemer) Mahallesi 533 ada, 10 parsel üzerindeki 4 bin 762 metrekare yüzölçümlü taşınmazını da satıyor. Geçici teminat tutarı 100 bin TL olarak belirlenen arsa için son teklif verme günü 5 Eylül 2018 Çarşamba…

Bursa ve Ankara’da da arsa özelleştirmesi

Öte yandan imarpanosu.com’un haberine göre; Hazine’nin Bursa ve Ankara’daki arsaları da satışa çıktı. Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Ertuğrul Mahallesi 6491 ada, 1 parselde kayıtlı 18 bin 990,94 (Hisse 17 bin 490,94) metrekare yüzölçümlü arsası için 2 milyon TL ve Ankara’nın Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 125274 ada, 1 parselde kayıtlı 16 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazı için ise 250 bin TL geçici teminat tutarı belirlendi. Bursa ve Ankara arsaları için son teklif verme tarihi, 26 Eylül 2018 Çarşamba olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ihale ilanı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte o ihale ilanı ve detaylar…

TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

1 – İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 – Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebileceklerdir. Verilen teklifler birbiriyle ilişkilendirilmeyecektir.

3 – İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), yatırım fonları ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine ve/veya ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecektir. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 – İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının elden alınması esastır. Ancak teklif sahipleri tarafından talep edilmesi halinde, İhale Şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun bir nüshasının İdare’ye ulaştırılması kaydıyla İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı teklif sahibine posta ile de gönderilebilecektir. Teklifler ile istenilen belgelerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş-ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – İhalelere konu taşınmazlara ilişkin İhale Şartnamesi bedeli İdare’nin;

– T.Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

– T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Katılımcının OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile hangi taşınmaza ilişkin İhale Şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

6 – İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp; İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 – İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 – İhale konusu taşınmazların; yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 – İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10 – Özelleştirme işlemleri her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

SIRA NO SATIŞA KONU TAŞINMAZ GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAME

BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1 Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü Mahallesi, 254 ada, 63 no.lu parselde kayıtlı 8.185,34 m² yüzölçümlü taşınmaz 150.000 250 05/09/2018
2 Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yahşi Mahallesi, 219 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı 64.134,59 m² yüzölçümlü taşınmaz 2.000.000 1.000 05/09/2018
3 Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side (Kemer) Mahallesi 533 ada, 10 parselde kayıtlı 4.762 m² yüzölçümlü taşınmaz 100.000 250 05/09/2018
4 Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Ertuğrul Mahallesi 6491 ada, 1 parselde kayıtlı 18.990,94 (Hisse 17.490,94) m² yüzölçümlü taşınmaz 2.000.000 1.500 26/09/2018
5 Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 125274 ada, 1 parselde kayıtlı 16.000 m² yüzölçümlü taşınmaz 250.000 250 26/09/2018

T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (312) 585 81 10 Faks: (312) 585 83 54
İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

imarpanosu.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin