Maslak 1 ada 20 parsel imar değişikliği askıya çıktı

Sarıyer Maslak Mahallesi 1 ada 20 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü imar panosunda askıya çıktı..

İstanbul Sarıyer İlçesi Maslak Mahallesi 1 ada 20 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü imar panosunda bugün (22 Haziran 2018, Cuma) ilanen askıya çıkarıldı.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1 Ada 20 Parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan raporları, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca onaylandı.

Plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 22/06/2018-21/07/2018 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan panosunda askıya çıkarıldı.

PLAN NOTLARI

1- Plan onama sınırı İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Ayazağa Mahallesi 1 Ada 20 Parsel sınırıdır.

2- Plan onama sınırı içerisinde kalan alan Ticaret + Konut (TİCK) alanıdır.

3- Planlama alanında bulunan Ticaret – Konut alanında E=2.25, TAKSmaks=0.55, Yençok=14 kat olup, yol ve yeşil alana bu plandan önce yapılmış terkler emsal hesabına dahil edilecek ve hesabat brüt parsel üzerinden yapılacaktır.

4- Ticaret – Konut alanında emsale dahil olmak üzere bağımsız bölüm olarak çekme kat, teras kat ve çatı katı yapılabilir.

5- Eğimden dolayı açığa çıkan 2 bodrum katta her katın maksimum %35’i iskan edilebilir.

6- Diğer bodrum katlar bina ortak alanı (otopark, sığınak, su deposu, spor alanı, tesisat odası, mescit vb.) olarak kullanılabilir.

7- Açıklanmayan hususlarda mer’i imar yönetmeliklerinin ilgili hükümleri geçerlidir.

MASLAK 1 ADA 20 PARSEL İMAR PLANINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin