Milli Emlak, Yakuplu ve Kemerburgaz’da arsa satıyor

Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Beylikdüzü Yakuplu ve Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan iki adet arsasını toplam 10 milyon 400 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İşte ihale detayları...

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Beylikdüzü Yakuplu ve Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallelerinde bulunan arsalarını toplam 10 milyon 400 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

imarpanosu.com’un bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanından derlediği bilgiye göre; Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi Köyiçi Mevkii’ndeki arsa 456 ada 2 parsel üzerinde 889,46 metrekare büyüklüğüne sahip. Kargir Ağıl ve Avlusu ve Arsası nitelikli arsanın muhammen bedeli, 4 milyon 900 bin TL…

Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mahallesi Çağlayan Sokak’ta 451 ada 19 parsel üzerinde 1.038,98 metrekare yüzölçüme sahip arsa için de 5 milyon 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

İhale ne zaman, nerede? 

Milli Emlak’ın arsa satış ihaleleri, 17 Ekim 2018 Çarşamba günü 10:40 (Yakuplu arsası) ve 11:10 (Kemerburgaz arsası) saatlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat: 1 Cağaloğlu – Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığı’nca yapılacak. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı şöyle:

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 17.10.2018 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)
Sıra No Dosya No İlçesi Mahalle/Köy Sokak/Mevkii Pafta Ada No Parsel No Miktar (m2) Hazine Hissesi Cinsi Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İmar Durumu/

Niteliği

İhale Saati
1 34370104356 Beylikdüzü Yakuplu Mah. Köyiçi Mevkii 456 2 889,46 Tam Kargir Ağıl ve Avlusu ve Arsası 4.900.000,00 980.000,00 Şartnamede Belirtilmiştir 10:40
HALİÇ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 17.10.2018 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)
2 34120107421 Eyüpsultan Kemerburgaz Mah. Çağlayan Sok. 451 19 1.038,98 Tam Arsa 5.500.000,00 1.100.000,00 Şartnamede Belirtilmiştir 11:10

1 – Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 – İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik Numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat: 1 Cağaloğlu – Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

4 – İhaleye ait şartname Müdürlüğümüzde görülebilir.

5 – İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

6 – Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 – Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 – Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur. 8210/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin