Rezerv yapı alanı ne demek?

Rezerv yapı alanı nedir? Rezerv yapı alanı ne demektir? Rezerv yapı alanında kalmıştır ne demek? Rezerv yapı alanı imar durumu nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

Rezerv yapı alanı ne demektir? Rezerv yapı alanı nedir? Rezerv yapı alanında kalan arsa ne olur? Rezerv yapı alanı ne anlama gelir? Rezerv yapı alanında kalmıştır ne demek? Rezerv yapı alanı imar durumu nasıl öğrenilir? Rezerv yapı alanı kamulaştırma süreci nasıl olur?

Rezerv yapı alanı nedir?

Rezerv yapı alanı, İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre: 6306 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır.

Rezerv yapı alanlarda, Kanunun amacı çerçevesinde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek ve Kanunda öngörülen amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere;

Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin nakledileceği rezerv konut ve işyerleri,

Gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapılabilir ve bu alanlar yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilir.

Rezerv yapı alanı ilanı

Rezerv yapı alanı ilan süreci şemadaki gibidir…

Rezerv yapı alanı talebi dosyasında olması gereken evraklar nelerdir?

– Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritası
– Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritası
– Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesi
– Alanda yapılacak inceleme neticesinde gözlemsel verilere dayanılarak hazırlanacak gerekçe raporu
– Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya.

Bunları da beğenebilirsin