Sağmalcılar’a cami ve otopark geliyor! İmar planı askıda!

Bayrampaşa Kartaltepe Mevkii Sağmalcılar Mahallesi 23657 parsele ilişkin itiraz 1/5000 imar planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ilanen askıya çıkarıldı.

Bayrampaşa Kartaltepe Mevkii Sağmalcılar Mahallesi 23657 parsele ilişkin itiraz 1/5000 imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün (13 Nisan 2018, Cuma) ilanen askıya çıkarıldı.

Cami ve otopark geliyor

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un plan notlarından derlediği bilgilere göre; bölgenin ticaret fonksiyonuna cami alanı ve zeminaltı otopark (ZOP) da eklendi.

İBB, 42867 dosya numaralı itiraz imar planı değişikliği dosyasını 24.11.2017’de onayladı. Bayrampaşa İlçesi, Kartaltepe Mevkii, Sağmalcılar Mahallesi, 23657 parsele ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli plan değişikliği, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;

Plan Notları

1- Plan değişikliği onama sınırı Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 3/2 pafta, yeni 23657 (Eski 124, 125 ve 13664) sayılı parseli içermekte olup meri plandaki ticaret+hizmet fonksiyonu yapılaşma şartı (E=2.00) aynen korunması şartıyla ticaret alanıdır. Cami alanı ve Z.O.P. (Zeminaltı otopark) alanıdır.

2- Ticaret alanında meri 21.11.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Bayrampaşa revizyon uygulama imar planındaki bu fonksiyona (ticaret) ilişkin kullanımlar geçerli olup, TAKS: 0,52 0,40‘dır.

3- Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

4- İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.

5- Deprem ve otopark yönetmeliğine uyulacaktır.

6- Jeolojik – jeoteknik zemin etüt ve raporlarında belirtilen hususlara uyulacaktır.

7- Açıklanmayan hususlarda mer’i 1/5000 ölçekli nazım imar planı şartları ve mer’i imar yönetmelik hükümleri geçerlidir.

8- 21.04.2017 tasdikli 1/5000 ölçekli nazım imar planında verilen toplam inşaat alanı sabit kalacaktır.

BAYRAMPAŞA KARTALTEPE MEVKİİ SAĞMALCILAR 23657 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin