Şanlıurfa HES, Rönesans Enerji’nin oldu

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali (HES) ihalesinin sonucunu açıkladı. Buna göre Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali, 247 milyon 500 bin TL teklifle Rönesans Enerji’nin oldu. İşte o karar…

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkını; 27 Nisan 2016’da yapılan özelleştirme ihalesi sonucunda 247 milyon 500 bin TL ile en yüksek teklifi veren Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ye verilmesine karar verdi.

İhalede; Murat Hes Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş, 247 milyon TL ve Yılsan Yatırım Holding A.Ş. ise 246 milyon 500 bin TL teklif vermişti.

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı, bugün (4 Ocak 2017, Çarşamba) tarihli ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte o karar;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016
Karar No : 2016/80

Konu : Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 20/06/2016 tarihli ve 4457 sayılı yazısına istinaden;
Kurulumuzun 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla 27/04/2016 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

1) İhale Komisyonu tarafından verilen; Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların

– 247.500.000 (İkiyüzkırkyedimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

– 247.000.000 (İkiyüzkırkyedimilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Murat Hes Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Murat Hes Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

– 246.500.000 (İkiyüzkırkaltımilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Yılsan Yatırım Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Yılsan Yatırım Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına,

2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin