Satış vaadi sözleşmesine de vatandaşlık

Yabancıya konut satışında büyük kolaylık... Yabancı yatırımcılar, bugünden itibaren maketten konut satışıyla; satış vaadi sözleşmesi ile de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilecekler... Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı...

Yabancıya konut satışına yönelen gayrimenkul sektörüne müjdeli haber… Bugünden itibaren yabancı konut yatırımcısı, maketten konut satışıyla, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilecek.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı’nın 418 sayılı Karar’ı ile bugünkü Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Satış vaadi sözleşmesi yeterli olacak

Karar ile yabancı yatırımcı, kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş gayrimenkul projelerinden en az 250 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin ödenen gayrimenkul alımıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilecek.

250 bin dolarlık gayrimenkul alan bir yabancının; gayrimenkul satış vaadinin noter onaylı, üç (3) yıl süreyle devri ve terki yapılmayacağı taahhüdüyle tapuya şerh edilmiş olması yeterli olacak… İşte o yönetmelik ve karar…

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 418)

Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “satın aldığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

imarpanosu.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin