Tarama Etiketi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projes

Kentsel tasarım rehberleri geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; sürdürülebilir, güvenli, çevreye duyarlı, yaşanabilir ve kimlikli yaşam çevrelerinin oluşturulması amacıyla, modern mimari teknikleri ile geleceğin şehircilik vizyonuna sahip ve kentlerin özgün kimliğine sahip…