Tarama Etiketi

Kağıthane Sanayi 5134 ada imar planı nerede

Kağıthane Sanayi 5134 ada imar planı değişikliği askıda

Kağıthane İlçesi, Sanayi Mahallesi, 5134 ada, 1 ve 2 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 12.01.2018 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün (13 Nisan…