Tarama Etiketi

Kartal imar planı değişiklikleri

Kartal 2729 ada ve çevresinde plan değişikliği

Kartal 2729 Ada ve Çevresi Nazım İmar Planı itiraza ilişkin (871-872-873-874-875-876 Adalar - 2729 ada, 528 ada, 1 parsel ve 529 ada 4 parsel ) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 24 Mayıs Çarşamba günü askıdan indiriliyor. İBB…