Tapu harçlarında indirim Resmi Gazete’de

Tapu harçlarında beklenen indirim bugün geldi… Bakanlar Kurulu’nun tapu harcını binde 20’den binde 15’e indiren kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o karar…

Tapu harçlarında indirim bugün (15 Mart 2017, Çarşamba) tarih ve 30008 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül’e kadar binde 15 olarak uygulanacak.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu Üyeleri’nin imzasıyla yayımlanan o karar;

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/9973

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 13/3/2017 tarihli ve 30219 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

13/3/2017 TARİHLİ VE 2017/9973 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR

MADDE 1- (1) Bu Karar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30’uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden aynı Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ait damga vergisi oranları ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasının son paragrafında yer alan hüküm uyarınca, söz konusu fıkrada yer alan nispi harcın gayrimenkullerin türleri itibarıyla yeniden belirlenmesi ile 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 3’üncü maddesinin (a) bendinde yer alan yetkiye istinaden, yurt dışından kullanılan bazı kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranının yeniden belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) 488 sayılı Kanun’a ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasının (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentlerinde yer alan kağıtlar için damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak uygulanır.

MADDE 3- (1) 30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanun’a bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 4- (1) Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir), bir yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

imarpanosu.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin