Teras kat ruhsatı nasıl alınır?

Evlerin teraslarına yapılan bölümler özellikle yaz dönemlerinde kullanıcıları için oldukça büyük fayda sağlar. Zamanla terastaki bu odalar, mutfak gibi diğer odaların eklenmesiyle tam bir kat halini alabilir. İşte teras kat ruhsatı alma yolları…

Teras kat olarak adlandırılan bu katlar, kaçak ya da ruhsatsız yapı sorununu beraberinde getirebilir. Bu nedenle ruhsatsız teras katlar, akıllara yetkili mercilerin bilgisi dışında yani ruhsatsız olarak yapılan ya da imar mevzuatına aykırı yapılar olarak teras kata ruhsat nasıl alınır? sorusunu getirir.

Teras kata ruhsat nereden alınır?

Teras kata ruhsat alınması eğer yapı belediye sınırları içindeyse belediye tarafından, teras katın olduğu yapı belediye sınırları dışındaysa valilikler tarafından yapılır. Teras kata ruhsat almak için yapının bulunduğu arsanın mutlaka resmi tapulu olması gereklidir. Özellikle de bu teras katın bulunduğu arsanın, yapı sahibine ait olması gereklidir. Hisseli tapulu yerlerde hangi mülk sahibinin arsanın neresinde payı olduğu bilinemediği için teras kata ruhsatlandırma yapılmaz. Bunun için öncelikle ayırma işleminin hisse sahipleri tarafından yapılması gerekir.

Teras kata ruhsat almak için ne yapılması gerekir?

Teras kata ruhsat almak için tapu bilgilerine göre ilgili belediyeden ya da ilgili il özel idaresinden imar durum belgesi alınır. Kaçak olarak yapılmış olan bölümün mimari projesi yetkili bir mimara çizdirilir. Mimar parsele mevcut vaziyet planını da çizer. Akabinde bir zemin etüdü firması ile anlaşılarak zemin etüdü yaptırılması gereklidir. Bu işlemler ile yapının taşıyıcı sistem rölevesi hakkında detaylı etüt raporu çıkarılır. Bu raporun ardından yapının deprem performans analizi yaptırılır.

Bu analizde güçlendirme yapılması istenirse, bu isteğe bağlı olarak yapı sahibi güçlendirme çalışmasını üstlenir ya da büyük bir masraf gerektiği düşünülürse binanın yıkımını isteyebilir. Tüm projeler ve raporlar hazır hale getirildikten sonra yapı denetim şirketlerinden biri ile temasa geçilir. Hazırlanan projeler yapı denetim firması tarafından incelenip onaylanır. Bu projeler, etüt raporları ve belgelerle birlikte belediyeye ya da il özel idaresine başvurularak ruhsatlandırma işlemi başlatılır.

Teras kata ruhsat alma işlemi nasıl yapılır?

İlgili belediyeye teras kata ruhsat almak için başvurulduktan sonra eğer yapıda ruhsatsızlıktan dolayı para cezası çıkmışsa ödemeler yapılır, sonra ruhsatlandırma aşamasına geçilir. Ancak yapı için daha önce hiçbir cezai işlem yapılmamışsa ruhsat çıkarılmadan önce yapı hakkında kaçak inşaat işleminin yapılması şarttır. Dikkat edilecek konulardan birisi eğer bir yapıya kaçak yapı tutanağı tutulmuşsa 1 ay içerisinde ruhsata bağlanma zorunluluğunun olmasıdır. Yani kaçak olduğu tespit edilen bir yapının yukarıda saydığımız işlemleri 1 ay içerisinde yapması ya da yapının yıkılması gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde para cezasının yanında yapıyı yapanlara ve yapılmasına göz yumanlar için yasada hapis cezası ön görülür.

Milliyetemlak.com

Bunları da beğenebilirsin