Tuzla’ya +2 kat müjdesi! İmar değişikliği askıya çıktı!

Tuzla Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon, Cami Mahalleri Nazım İmar Planı plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilanen askıya çıktı. Eklenen plan notuyla, bölgedeki ticari alanlarda kat adedi 2 kat artırılabilecek. Detaylar şöyle...

Tuzla İlçesi Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon, Cami Mahalleri Nazım İmar Planı plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün (13 Nisan 2018, Cuma) ilanen askıya çıkarıldı. Eklenen plan notuyla, bölgedeki ticari alanlarda kat adedi 2 kat artırılabilecek. Detaylar şöyle…

İBB, 42986 dosya numaralı imar planı değişikliğini 24.11.2017 tarihinde onayladı. Tuzla İlçesi, Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon, Cami Mahalleri Nazım İmar Planı plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü askıdan indirilecek.

Ticari alanlarda +2 kat artış

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un plan notlarından derlediği bilgiye göre; Tuzla Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon, Cami Mahalleri Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ile Ticaret + Hizmet, Konut ve Ticaret + Konut Alanlarında bu planın verdiği yapılaşma haklarını kullanamayan parsellerde planda verilen çekme mesafesi ve emsal değerleri aşılmamak kaydı ile kat adedi 2 kat artırılabilecek… Detaylar şöyle;

Plan Notları

ÖZEL HÜKÜMLER

1. KONUT YERLEŞME ALANLARI

1.1. Az Yoğunluklu Konut Alanları

Bu alanlarda yoğunluk 160 k/ha’dır.

1.2. Orta Yoğunluklu Konut Alanları

Bu alanlarda yoğunluk 450 k/ha’dır.

1.3. Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları

Bu alanlarda yoğunluk 570 k/ha’dır.

1.4. Ayrıntılı yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında belirlenecek olup emsal değerleri net imar parseli üzerinden verilecektir.

1.5. 5000 metrekareden büyük parsellerde uygulama avan projeye göre yapılacaktır.

1.6. Plan tasdik sınırları içersinde kalan, İBB Meclisi’nin 18/06/2010 gün 1557 sayılı, 14/04/2011 gün 773 sayılı kararlarında belirtilen ve bu planın tasdik tarihinden önce yapılaşmış parsellerin fonksiyonları bu nazım imar planı kararları ile aynı olmak kaydıyla yapılaşma değerleri söz konusu meclis kararlarına göre uygulanacaktır.

2. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI

2. 1. Ticaret + Konut Alanları

Bu alanlara ait sınırlar şematik olarak gösterilmiş olup, bu sınırlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda netleştirilecektir. Bu alanlar dahil olduğu yapı adasının yapılaşma şartlarına tabidir.

Ticaret + Konut alanlarında zemin ve/veya zemin üstü 1 kat olacak şekilde ticaret fonksiyonu yer alabilir.

Bu alanlarda perakende ticaret, ticaret ağırlıklı olmak üzere büro hizmetleri, lokanta, kafeterya, teknik bürolar, ticari ve mali kurumlar, avukatlık hizmetleri ve yazıhaneler yer alabilir.

Bu alanlarda planın getirdiği yoğunluğu aşmamak ve ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile özel sağlık tesisleri yapılabilir.

2.2. Ticaret Alanları

Bu bölgedeki ticaret alanlarında perakende ticaret ağırlıklı olmak üzere büro hizmetleri, lokanta, kafeterya, teknik bürolar ticari ve mali kurumlar, avukatlık hizmetleri, yazıhaneler, bilgi iletişim ve koordinasyon birimleri ile bakım ve servis hizmetleri vb. fonksiyonlar yer alabilir.

Ticaret alanlarında Maks KAKS: 1.00’dir.

Ticaret Alanlarda planın getirdiği yapılaşma şartlarını geçmemek kaydı ile özel sağlık, özel sosyal kültürel tesis ve özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim hariç) yapılabilir.

Bina ortak kullanım alanları hariç (sığınak, ısıtma-soğutma, otopark vb.) bodrum katlar emsal değerine dahildir. Parsel bazında jeolojik etüt raporu yapılmadan uygulama yapılamaz.

Avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

Ticaret + Hizmet, Konut ve Ticaret + Konut Alanlarında bu planın verdiği yapılaşma haklarını kullanamayan parsellerde planda verilen çekme mesafesi ve emsal değerleri aşılmamak kaydı ile kat adedi 2 kat artırılabilir.

2.3. Ticaret ve Hizmet Alanları

Ticaret ve Hizmet alanları, yola cephesi olan ilk parseller olup sınırlar şematiktir. Yola cepheli ilk parsellerin tek başına yapılaşamaması durumunda arka ya da yan parsel ile tevhit halinde Ticaret ve Hizmet olarak kullanılabilir. Ticaret ve Hizmet fonksiyonu verilen aksa cepheli binalar dışında kalan binalar konut olarak kullanılacaktır.

Ticaret ve Hizmet alanlarında perakende ticaret ağırlıklı olmak üzere büro hizmetleri, lokanta, kafeterya, teknik bürolar, ticari ve mali kurumlar, avukatlık hizmetleri, yazıhaneler, bilgi iletişim ve koordinasyon birimleri yer alabilir.

Bu alanlardaki yapılaşma koşulları aşağıdaki gibidir:

1000 metrekareye kadar olan imar parsellerinde
Maks KAKS: 1.50 ve 5 kat’tır.
1000 metrekareden büyük olan imar parsellerinde (Mevcut yapıların yenilenmesi şartı ile) Maks KAKS: 1.75 ve 6 Kat’tır.

Ticaret ve Hizmet alanlarında planın getirdiği yapılaşma şartlarını geçmemek ve yönetmelikteki asgari alan şartını sağlamak kaydıyla özel sağlık, özel sosyal kültürel tesis ve özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim hariç) yapılabilir.

Bu alanlarda planın getirdiği yapılaşma şartlarını aşmamak şartı ile ticaret fonksiyonu yer alabileceği gibi konut fonksiyonu da yer alabilir.

Bu alanlarda tiyatro, sinema, sergi salonu, gibi etkinliklere yönelik fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda planın getirdiği yapılaşma koşullarını geçmemek koşulu ile “Katlı Otopark” yapılabilir.

2. 4. Akaryakıt İstasyonu

Bu alanlar, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğine tabi alanlar olup, bu alanlarda uygulama ilgili kurum görüşleri (UKOME, İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ vb.) alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

Bu planda yeralan akaryakıt satış ve bakım alanlarında sadece günlük ve haftalık satış ihtiyacı için gerekli akaryakıt depolanabilir. Büyük ölçekli ve bölgesel olarak hizmet veren akaryakıt, LPG vb. depolama alanları kurulamaz.

Maks TAKS:0.15, Maks KAKS: 0.30 ve Hmaks: 7.50 m’dir.

2. 5. Hizmet Dönüşüm Alanları

Bu alan içerisinde perakende ticaret, lokanta, kafeterya, ticari-mali kurumlar, alışveriş ve eğlence merkezleri, teknik vb. hizmet birimlerinin yer alacağı bölümler ile bilgi iletişim ve koordinasyon birimleri vb. kullanımlar yer alabilir.

Bu alanlarda günlük ve haftalık ihtiyaçlara cevap verebilecek ticaret ve hizmet fonksiyonları yer alacak olup Maks. KAKS: 1.50 ve 5 kat olacaktır. Bu alanlarda yapı adası bazında en az 10 bin metrekare imar parseli oluşturulması durumunda; mevcut yapılar yenilenmek şartıyla yapılaşma şartları Maks KAKS: 1.75 ve 6 kat olarak uygulama yapılacaktır. Hizmet Dönüşüm Alanlarında planın getirdiği yapılaşma şartlarını geçmemek ve yönetmelikteki asgari alan şartını sağlam kaydı ile özel sağlık ve özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim hariç) yapılabilir.

Hizmet Dönüşüm alanları mevcut kullanımların ticaret-hizmet kullanımına dönüşümünün öngörüldüğü alanlardır. Bu alanlarda yer alan işlevler dönüşüm plan ve programlarını en geç bu planın onay tarihinden bir yıl sonra ilgili belediyesine sunmak ve onaylatmak koşulu ile 5 yılı aşmayan dönüşüm süreci içinde faaliyetlerini sürdürebilirler.

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON, CAMİ MAHALLELERİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin