Ümraniye İnkılap Mahallesi’ne sosyal tesis! İmar planı askıdan indiriliyor!

Ümraniye İnkilap Mahallesi’nde parka terk edilen alanın bir kısmına sosyal tesis geliyor… Ümraniye İnkılap Mahallesi, 48 pafta, 1832 adaya ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. İmar planı değişikliği, 21 Eylül’de askıdan indirilecek. İşte detaylar…

Ümraniye İnkılap Mahallesi, 48 pafta, 1832 ada, parka terkin edilen alanın bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 23 Ağustos’ta ilanen askıya çıkarıldı. Plan değişikliğine göre; bölgeye sosyal tesis yapılacak.

İBB, 38846 dosya numaralı imar planı değişikliğini 21.04.2017 tarihinde onayladı ve 23.08.2017 tarihinde ilanen askıya çıkardı. İstanbul İli Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi, 48 pafta, 1832 ada, parka terkin edilen alanın bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, 21 Eylül 2017 Perşembe günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;

PLAN NOTLARI:

1- Plan değişikliği onama sınırı İnkılap Mahallesi 48 Pafta 1832 Ada parka terkin edilen alanın bir kısmını içermekte olup söz konusu alan sosyal tesis alanıdır.

2- Sosyal tesis alanında kamuya hizmet edecek fonksiyonlar yer alacaktır.

3- Sosyal tesis alanında çekme mesafeleri ilçe belediyesince onaylanacak avan proje ile düzenlenecektir.

4- Sosyal tesis alanında avan proje ilçe belediye başkanlığınca onandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda Max. Taks:0.25 kat yükseklikleri ilçe belediyesince onaylanacak avan projesine göre belirlenmek şartıyla HMax:2 kattır.

5- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamaz.

6- Açıklanmayan hususlarda Mer’i Nazım İmar Planı, Plan Notları ve Mer’i İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

– Birden fazla bağımsız bölüm oluşturulamaz, kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez.

ÜMRANİYE İNKILAP MAHALLESİ 1832 ADA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin