Ümraniye Yukarı Dudullu 36 pafta 14077 parsel imar değişikliği askıda

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi, 36 pafta, 14077 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) imar panosunda askıya çıktı. Plan, 11 Temmuz'da askıdan indirilecek... Detaylar şöyle...

İstanbul Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 36 pafta, 14077 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) imar panosunda askıya çıktı. Plan, 11 Temmuz’da askıdan indirilecek…

İBB, Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan 44060 dosya numaralı planı, 28.03.2018’de onayladı. Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 36 pafta, 14077 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan 11.07.2018’de askıdan indirilecek. Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un plandan aktardığına göre detaylar şöyle;

PLAN NOTLARI

1- Plan onama sınırı; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 36 Pafta, 14077 parsel sınırıdır.

2- Plan onama sınırı içerisindeki alan (36 pafta, 14077 parsel); kısmen özel sosyal tesis alanı, kısmen de yol alanıdır.

3- Özel sosyal tesis alanında yapılaşma koşulları; TAKS:0.35 ve Yençok:4 Kat’tır.

4- Bodrum katlarda kamuya da hizmet edecek 3 kat özel otopark yapılacaktır.

5- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.

6- İlçe belediyesince onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

7- Uygulama aşamasında jeolojik/jeoteknik etüt raporları hazırlanarak, bu raporlara uyulacaktır.

8- Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

ÜMRANİYE YUKARI DUDULLU 36 PAFTA 14077 PARSEL İMAR DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin