Üsküdar Bulgurlu 1341 ada 62 parsel imar planı değişikliği askıda

Üsküdar Bulgurlu 1341 ada 62 parsel imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. İşte detaylar…

Üsküdar Bulgurlu 1341 ada 62 parsel imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 20 Eylül 2017 Çarşamba günü ilanen askıya çıkarıldı. Üsküdar Bulgurlu 1341 ada 62 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 30 günlük itiraz süresinin ardından 19 Ekim 2017 Perşembe günü askıdan indirilecek.

İBB, 39086 dosya numaralı plan değişikliğini 12.05.2017 tarihinde onayladı.

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1341 ada, 62 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatından derlediği bilgilere göre; daha önce spor alanı olarak tanımlanan alan özel eğitim alanı olarak işlev görecek.   Detaylar şöyle;

BULGURLU MAHALLESİ 1341 ADA, 62 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN NOTLARI

1- Plan değişikliği onama sınırı, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1341 ada 62 parsel sınırıdır.

2- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan kısmen özel eğitim alanı ve kısmen yoldur. Özel eğitim alanında eğitim tesisine bağlı lojman yapılabilir.

3- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

4- Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulacaktır.

5- Açıklanmayan hususlarda Meri Nazım İmar Planı Hükümleri ve Meri İmar Yönetmeliği geçerlidir.

6- İBB tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

2006 Tasdik Tarihli Plan Notları 

1- Plan onamara sınırı; 1341 ada 29 sayılı parsel ile 1083 ada 23, 51 sayılı parselleri içermekte olup, kadastral yol geçişleri korunacaktır.

2- Plan tasdik sınırı içindeki imar parselleri dikkate alınarak, emsal hesabı ve uygulama brüt parsel üzerinden yapılacaktır. Bölgenin yürürlükteki mer’i plan şartlarına uygun olarak açık ve kapalı çıkmalar emsale dahil değildir. E:1.00 olup, H:Serbest’tir.

3- Planda belirlenen düzenleme ortaklık payları kamuya terk edilmeden uygulama yapılamaz.

4- Plan tasdik sınırı içerisinde oluşacak imar parsellerinde brüt alan üzerinden hesaplanacak emsal değeri:1:00’i geçmemek koşulu ile parseller arasında emsal aktarımı yapılabilir.

5- İlgili kamu, kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.

6- Uygulama, 1/5000 ölçekli plan üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce tasdiklenecek avan proje ve vaziyet planına göre yapılabilir.

7- Rekreasyon alanında; rekreatif dinlenme amaçlı alanlar, açık-kapalı spor alanı, park, çocuk oyun alanı, yeşil alan vb. fonksiyonlar yer alabilir. Uygulama avan projesine göre yapılacaktır.

8- Ticaret+Turizm Alanında; residence konut alanı, iş merkezi, ofis, büro, alışveriş merkezi, çarşı, konaklama tesisleri, otel-motel alanları, banka, finans kuruluşları, yönetim ve idari yapılar, teşhir ve sergi alanları, spor kompleksleri, eğlence merkezi, özel hastane vb. fonksiyonlar yer alabilecek olup uygulama şekli, TAKS, kitle ebatları avan projesinde belirlenecektir.

9- Zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

10- K sembollü kavşak alanları şematik olup; uygulama projesinde kesinlik kazanacaktır. Plan kapsamında parseller arasındaki yollarda alt ya da üst geçit teşkil edilebilir. Bu uygulamalarda İ.B.B. Ulaşım Daire Başkanlığı görüş ve önerilerine uyulacaktır.

11- Planda açıklanmayan hususlarda bölgenin mer’i imar planı ve plan hükümleri ile yürürlükteki yasa ve yönetmelik şartları geçerlidir.

ÜSKÜDAR BULGURLU 1641 ADA 62 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin