Uygulama imar planı nedir?

Uygulama imar planı ne demektir? 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre uygulama imar planı tanımı nasıl yapılır? Uygulama imar planı (Uip) nedir? İşte uygulamalı imar planı nedir, sorusunun cevabı…

Uygulama İmar Planı (UİP); tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.

Bunları da beğenebilirsin