Yakacık’a özel sosyal kültürel tesis geliyor! İmar planı askıdan indiriliyor!

Kartal Yakacık’taki özel sosyal kültürel tesis alanında Nazım İmar Planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Plan değişikliği, 21 Eylül’de askıdan indirilecek… İşte detaylar…

Kartal Yakacık Mahallesi, 12455 (Eski: 6008) ada, 309 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 23 Ağustos’ta ilanen askıya çıkarıldı.

İBB, 38850 dosya numaralı imar planı değişikliğini 21.04.2017’de onayladı. İstanbul Kartal, Yakacık Mahallesi, 12455 ada, 309 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, 21 Eylül 2017 Perşembe günü askıdan indirilecek.

imarpanosu.com’un plan notlarından derlediği bilgilere göre; plan tadilatıyla parselin, ‘özel sosyal ve kültürel tesis alanını destekleyici bodrum katların emsal harici ve iskan edilebilir’ özelliği kaldırıldı. Detaylar şöyle;

PLAN NOTLARI:

1- Plan değişikliği onama sınırı, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 12455 ada 309 nolu parsel sınırıdır.

2- Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan, özel sosyal ve kültürel tesis alanıdır.

3- Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki özel sosyal ve kültürel tesis alanında TAKS:0.35, EMSAL:1.50 YENÇOK: SERBEST’tir.

4- Özel sosyal ve kültürel tesis alanını destekleyici bodrum katlar emsal haricidir. İskan edilebilir.

5- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamaz.

6- Uygulama 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Mer’i İmar Yönetmeliği doğrultusunda, İBB İmar Müdürlüğü’nce onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

7- Parsel bazında ayrıntılı zemin etüt raporları hazırlanacak ve raporda belirtilen esaslara uyulacaktır.

8- Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda belirtilen hususlara uyulacaktır.

9- Açıklanmayan hususlarda Meri İmar Yönetmeliği ve Meri Nazım İmar Planı hükümleri geçerlidir.

– İBB Meclisi’nin 15.05.2015 tarih 849 sayılı kararı ve 13.05.2016 tarih ve 878 sayılı kararları geçerlidir.

– Ticaret+Konut birimleri yer alamaz.

– Birden fazla bağımsız bölüm oluşturulamaz.

KARTAL YAKACIK MAHALLESİ 12455 ADA 309 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin