Yalova Samanlı Kurtdere 240 ada 4 parsel imar planlarına onay

Yalova Merkez İlçesi, Samanlı Köyü, Kurtdere Mevkii 240 ada 4 parselin Gelişme Konut Alanı ve yol fonksiyonu eklenmesiyle ilgili olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylandı. İşte o kurul kararı…
Yalova Merkez İlçesi, Samanlı Köyü, Kurtdere Mevkii 240 ada 4 parsel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylandı. Kurul kararı, tebliğ halinde dün (27 Şubat 2015, Cuma) tarihli, 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte o tebliğ;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 19/2/2015
Karar No : 2015/09

Konu : Yalova İli, Merkez İlçesi, Samanlı Köyü, Kurtdere Mevkii 240 ada 4 no.lu parsel İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13.11.2014 tarih ve 7819 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı Yalova İli, Merkez İlçesi, Samanlı Köyü, Kurtdere Mevkii sınırları içerisinde yer alan 8.278,90 m² yüzölçümlü 240 ada 4 no.lu parsele yönelik “Gelişme Konut Alanı (A-2, TAKS: 0.30; KAKS: 0.60) ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Kurum ve Kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.

yalovaiki

yalovauc

Bunları da beğenebilirsin