Zeytinburnu Merkezefendi 2945 ada 1-2 parsel imar planı askıya çıktı

Zeytinburnu Merkezefendi 2945 ada 1-2 parsel imar planı değişiklikleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak İstanbul İl Müdürlüğü’nde ilanen askıya çıkarıldı. İşte o planlar ve plan notlarından detaylar…

Zeytinburnu Merkezefendi 2945 ada 1-2 parsellere ait Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklikleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, plan değişikliklerinin dün (13 Haziran, Salı) itibariyle ilanen askıya çıkarıldığını açıkladı.

Yücel Park

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre;  İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi 498 Pafta, 2945 Ada, 1 ve 2 Parsellere ilişkin hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve -1- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 31 Mayıs 2017’de onaylandı.

Planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince dün, 30 günlük itiraz süresinin ardından 12 Temmuz 2017’de indirilmek üzere ilanen askıya çıkarıldı. Detaylar şöyle;

1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları

1- Plan değişikliği onama sınırı İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi 498 Pafta, 2945 Ada, 1 ve 2 Parsellerdir.

2- Plan onama sınırı içinde kalan Merkezi İş Alanlarında (M.A.P.) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde belirtilen kullanımlar yer alabilir. Bu bölgede maxKAKS:2’dir. min TAKS: 0.20’dir. Ancak, 3000 metrekare ve daha büyük parsellerde maxKAKS: 2,5 olarak uygulanacaktır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları

1- Plan değişikliği onama sınırı İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi 498 Pafta, 2945 Ada, 1 ve 2 Parsellerdir.

2- Plan değişikliği onama sınırı kısmen “Merkezi İş Alanı (M.A.P.)”kısmen “Yönetim Merkezi”, kısmen “Yol”, kısmen “Otopark” alanı lejantındadır.

Merkezi İş Alanları (M.A.P.) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde belirtilen kullanımlar yer alabilir. Bu bölgede maxKAKS: 2’dir. minTAKS: 0.20’dir. Ancak 3000 metrekare ve daha büyük parsellerde maxKAKS: 2.5 olarak uygulanacaktır. Maks H: 27.50’dir. Minimum parsel alanı 2000 metrekaredir.

Uygulama ilçe belediyesince onanacak avan projesine göre yapılacaktır. Yapı adasının tamamının min parsel alanını sağlamaması durumunda İmar ve Şehircilik Müd. Başkanlık onayı ile kontur ve gabari tayini ile tevhidinden imar durumu vermeye yetkilidir. Çekme mesafeleri yollardan 10 mt. bitişik parsellerden 5 mt. olarak tanzim edilecektir.

3- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde iptal edilen 10 m’lik yol alanı kadar yol kuzey, güney ve batı cephesindeki yollar genişletilerek kapatılan yol alanı kadar yollara ilave edilecektir.

4- Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;

– Brüt alanı 75 m2’ye kadar (Brüt alanı < 75 metrekare) olan dairelerde en az 1 adet otopark,

– Brüt alanı 75 m2 – 150 m2 arasında (75 m2 < Brüt Alan < 150 m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark,

– Brüt alanı 150 m2 ve üstü (Brüt Alan >150 m2) olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.

5- Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.

6- Açıklanmayan hususlarda ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.

7- Kamu eline geçmesi gereken alanlar bila bedel kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

8- Otopark kapasitesi ve giriş-çıkışlar hususunda UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) kararı alınmadan uygulamaya geçilemez.

9- İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 18.07.2016 tarih ve 391671 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.

PLANLARI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin