15 soruda İstanbul kentsel dönüşüm kredisi! Resmi Gazete’de yayımlandı!

15 soruda İstanbul kentsel dönüşüm kredisi detayları neler? İstanbul kentsel dönüşüm kredisi kimlere verilecek? İstanbul kentsel dönüşüm kredisi sadece İstanbul'da mı kullanılacak? İstanbul kentsel dönüşüm kredisi nasıl geri ödenecek? 15 soruda İstanbul kentsel dönüşüm kredisi

15 soruda İstanbul kentsel dönüşüm kredisi hakkında bilinmesi gereken cevaplar / detaylar haberimizde… Peki İstanbul kentsel dönüşüm kredisi kimlere verilecek? İstanbul kentsel dönüşüm kredisi kaç TL? İstanbul kentsel dönüşüm kredisi nasıl kullanılacak? İstanbul kentsel dönüşüm kredisi nasıl ödenecek? İstanbul kentsel dönüşüm kredisi borcu nasıl geri ödenecek? İstanbul kentsel dönüşüm kredisi, İstanbul dışında kullanılabilecek mi? İşte İstanbul kentsel dönüşüm kredisi hakkında 15 soru-cevap ile önemli detaylar…

15 soruda İstanbul kentsel dönüşüm kredisi

İstanbul kentsel dönüşüm kredisi, bugün (23 Şubat 2024, Cuma) tarih ve 32469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı ve 8189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı “İstanbul İlinde Yürütülecek Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Yapım İçin Yardım Verilmesine İlişkin Karar” ile İstanbul’da kentsel dönüşüm uygulaması için hibe, kredi ve tahliye desteği verilecek. Peki ne kadar? Kimler alabilecek? Geri ödenmezse ne olacak? İşte 15 soru-cevap ile İstanbul kentsel dönüşüm kredisi detayları…

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM HİBE, KREDİ VE TAHLİYE TUTARLARI

1- İstanbul kentsel dönüşüm desteği ev sahibi için ne kadar?

Hak sahibine (ev sahibine) bir (1) konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi verilecek.

2- İşyeri için kentsel dönüşüm desteği kaç TL’ye kadar?

Hak sahibi işyeri için 350 bin TL’ye kadar hibe ve 350 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek.

3- İkinci ve üçüncü evler için kredi var mı? Ne kadar?

Hak sahibinin diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir işyeni için de 700 bin TL’ye kadar kredi kullanılabilecek.

4- Hak sahibi, kentsel dönüşümde pay satın alarak sahip olduysa kredi alabilecek mi?

Ayrıca hak sahibi, satış veya 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak pay satışı işlemi ile edineceği taşınmaz için payı satılan hak sahibinin kullanacağı hibe ve krediyi kullanabilir.

KARŞILIKSIZ TAŞINMA DESTEĞİ 

5- İstanbul kentsel dönüşüm kredisinde taşınma desteği ne kadar?

İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde tahliye için bağımsız bölümde ikamet etmek / kullanmak şartıyla maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine bağımsız bölüm başına bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verilebilir.

KREDİ GERİ ÖDEME DETAYLARI

6- İstanbul kentsel dönüşüm kredisi nasıl ödenecek?

Hibe ve kredi desteği, bina Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a tabi ise yapı denetim sistemindeki inşaat ilerleme seviyesine göre, diğer yapılarda ilgili idare incelemesinden sonra subasman seviyesinde, taşıyıcı sistemin bitiminde ve inşaat bitiminde olmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından üç eşit taksitle yapıdaki hak sahiplerinin anlaştığı yüklenicinin bankada açılan vadesiz hesabına ödenecek.

İstanbul kentsel dönüşüm kredisinin geri ödemeleri, geri ödemesiz ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda (10 yılda) tamamlanacak.

Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak.

Kredi borcu her güncelleme döneminde güncelleme oranının uygulanması ile güncellenecek.

Güncellenmiş kredi borcu belirlenirken, kredi borcundan yapılan geri ödemeler düşülecek, kalan kredi borcu güncelleme oranı uygulanarak artırılarak yeni borç tutarı hesaplanacak.

Güncellenen borç, kalan taksit tutarına bölünecek, aylık ödenmesi gereken taksit tutarları belirlenecek. Bu işlem, kredi borcu bitene kadar devam edecek.

7- İstanbul kentsel dönüşüm kredisi için gelir ve kredi puanına bakılacak mı?

Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puan durumlarına bakılmayacak.

8- İstanbul kentsel dönüşüm kredisine ipotek konulacak mı?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Başkanlık adına taşınmaz üzerinde birinci derece ve birinci sıra veya serbest dereceden istifade hakkı ile diğer derecelerden olmak üzere kredi tutarının iki katı tutarında ipotek tesis edecek.

İSTANBUL DIŞI ŞEHİR DETAYI

9- İstanbul kentsel dönüşüm kredisi başka parsel veya İstanbul dışında bir şehir için kullanılabilecek mi?

Yapım için yardımdan faydalanacak riskli yapının bulunduğu parselin veya riskli alan / rezerv yapı alanında yer alan yapının bulunduğu parselin zemin ve plan durumunun yeniden inşaat yapımına uygun olmaması durumunda yapım için yardım, yapıda bulunan bağımsız bölüm hak sahiplerinin tamamının muvafakatı ile yine hak sahiplerine ait yapılaşmaya uygun il sınırları içinde veya dışında başka bir parselde kullanılabilecek.

10- İstanbul kentsel dönüşüm kredisi için son başvuru tarihi ne zaman?

Yapım için yardıma ilişkin hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na ayrılan İstanbul Dönüşüm Kampanyası Finansmanı bütçe imkanları doğrultusunda 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

KREDİ BORCU ÖDENMEZSE…

11- İstanbul kentsel dönüşüm kredisi ödenmezse ne olur?

Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından takip edilecek. Kredi borcunun zamanında ödenmemesi halinde, Başkanlık tarafından borçlu kişiye ihtarda bulunularak süre tanınacak.

Verilen süre içinde kredi borcu ödenmezse, kredi durdurulursa veya iptal edilirse kullandırılmış kredilerin ödenmeyen kısımları genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek.

12- İstanbul kentsel dönüşüm kredisinde tutar sınırı ne kadar?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca iş ve işlemleri yürütülen uygulama alanlarında, hibe için belirlenen mali sınır aynı kalarak ve kredi için belirlenen mali sınırın üç katını geçmemek üzere yapım için yardıma ilişkin diğer hususlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından belirlenecek.

Hak sahiplerine yapım için yardım verilmesine ilişkin diğer hususlarda yetkili kişi de Bakan olacak.

KİMLER ALABİLİR KİMLER ALAMAZ?

13- İstanbul kentsel dönüşüm kredisi kimlere verilecek?

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapının bulunduğu parselde ruhsat alınması ve kat irtifakı kurulması sonrası gerçek veya tüzel kişilere, bu Karar uyarınca talep etmeleri halinde, aynı Kanun kapsamında yapacakları yeni yapılar için mevcut yapıda sahip oldukları ve idarece tespiti yapılacak olan konut ve işyerlerine yapım için yardım verilebilecek.

14- İstanbul kentsel dönüşüm kredisi kimlere verilmeyecek?

Riskli yapının bulunduğu parsellerde, üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının 1.5 katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden faydalanılamayacak.

Riskli yapının bulunduğu parsellerde 1 Nisan 2023 tarihinden önce yeni yapıya ait yapı ruhsatı düzenlenmişse yapım için yardımdan faydalanılamayacak.

15- İstanbul kentsel dönüşüm kredisi yardımından kooperatifler yararlanabilecek mi?

Yapım için yardımdan faydalanacak yapının ferdileşmemiş kooperatif olması halinde, kooperatif üye listesi ve riskli yapıdaki mevcut bağımsız bölüm sayısı ele alınacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iletişim ve ulaşım 

Peki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı nerede? Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na nasıl gidilir? Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın adres ve telefon bilgileri var mı? İşte Kentsel Dönüşüm Başkanlığı konum ve iletişim, ulaşım bilgileri…

Adres: Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 34 Üsküdar / İstanbul

Tel: 0216 547 21 00

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Konum Al

İstanbul Kentsel Dönüşüm Hibe, Kredi ve Tahliye Desteği Resmi Gazetede! İşte O Karar!

imarpanosu.com