379 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklik

379 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o tebliğ ve ekleri...

379 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, bugün (23 Ağustos 2019, Cuma) tarih ve 30867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan o yönetmelik ve ekleri…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 379)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 392)

MADDE 1 – 24/11/2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğü),”

“ç) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/11/2017 30250

Eki için tıklayınız…

Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete’de

imarpanosu.com