Pursaklar 1 ve 2’inci etaplar imar planı askıda

Pursaklar 1. Etap ve 2. Etap 1. Bölge, 2. Etap 2. Bölge, 2. Etap 3. Bölge, 2. Etap 4. Bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği, Pursaklar Belediyesi imar panosunda ilanen askıya çıkarıldı… İşte detaylar…

Pursaklar 1. Etap ve 2. Etap 1. Bölge, 2. Etap 2. Bölge, 2. Etap 3. Bölge, 2. Etap 4. Bölge 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği, Ankara Pursaklar Belediyesi’nin imar panosunda bugün (28 Mart 2016, Pazartesi) ilanen askıya çıkarıldı. İlan bugünkü Resmi Gazete’de şöyle yayımlandı…

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

“Pursaklar Belediye Meclisinin 04.12.2015 gün ve 243 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 gün ve 514 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 1. Etap ve 2. Etap 1. Bölge, 2. Etap 2. Bölge, 2. Etap 3. Bölge, 2. Etap 4. Bölge 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.”

imarpanosu.com