Dr. Buğra Gökce kimdir?

Dr. Buğra Gökce kimdir? Dr. Buğra Gökce nerede doğdu? Dr. Buğra Gökce nereli? Dr. Buğra Gökce nereden mezun? Dr. Buğra Gökce İBB görevi ne? Dr. Buğra Gökce özgeçmişi, Dr. Buğra Gökce biyografisi şöyle...

Dr. Buğra Gökce nerede doğdu? Dr. Buğra Gökce nereli? Dr. Buğra Gökce kaç yaşında? Dr. Buğra Gökce hangi okuldan mezun? Şehir Plancısı (Phd) Dr. Buğra Gökce kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce kimdir? İETT Genel Müdürü Dr. Buğra Gökce kimdir? İşte Dr. Buğra Gökce kimdir sorusunun cevabı, Dr. Buğra Gökce özgeçmişi, Dr. Buğra Gökce biyografisi…

Dr. Buğra Gökce kimdir?

Dr. Buğra Gökce 1974 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 1995 yılında Lisans, 2000 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odasında çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlendi. 2006-2007 yıllarında Oda’nın Genel Başkanlığı görevini yaptı.

2005 yılından itibaren ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde 2014 yılına kadar yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. 2008 yılında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliğine atandı.

2007 yılında Japon Hükümetinin verdiği burs ile Japon kentlerinde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim aldı. 2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi aldı. İngilizce Doktora tezi bir uluslararası yayınevi tarafından basıldı.

1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde başlayan kamu görevi çok sayıda planlama çalışması ve Ankara 2023 Nazım Planlama çalışmaları koordinatörlüğü ile 2009 yılına kadar sürdü. 2009- 2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Çankaya Belediyesine geçişine muvafakat verilmediği için memuriyetten istifa ederek Çankaya Belediyesi’nde görev yapmaya başladı. 2010-14 yıllarında bu Belediye’de yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak göreve başladı. Aynı yılın Ekim ayında Genel Sekreter Yardımcılığı’na atandı. Çok sayıda akademik yayın ve bildirisi de bulunan Gökce, Merkezi İş Alanları, Ofis Kullanımlarının yer seçimi, Üst Ölçek Planlama konularındaki çalışmalarına Kentsel Ulaşım, Kentsel Tasarım, Peyzaj Planlama, İnşaat teknolojileri, yapılaşma süreçleri bağlamında çeşitli proje, yatırım ve uygulamaları sevk-idare eden görevleri de eklemiştir.2016 yılı Eylül’ünde vekaleten atandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine 2017 Mart başında asaleten getirilen ve Mayıs 2022 tarihine kadar bu görevi sürdüren Gökce;

İzmir’de altyapı, üstyapı proje ve uygulamalarının yürütülmesi sonrası, Büyükşehir bütününün sevk ve idaresi sorumluluğunu da üstenmiş oldu.

1 Haziran 2022 itibari ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

Genel Sekreter Yardımcılığı görevinin yanında 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren İETT Genel Müdürü görevini üstleniyor.

Eğitim / Öğrenim

PhD (Şehir Planlama Doktorası) | O.D.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı (Şubat 2003-2008)

Tez Konusu: Ankara’da Ofis Kullanımlarının Mekansal Dinamikleri (Spatial Dynamics of Producer Services in Ankara)

Lisansüstü Sertifika Eğitimi | Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Japonya, “Comprehensive City Planning”, (Temmuz 2007-Kasım 2007)

Ms CP (Şehir Planlama Yüksek Lisansı) | Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama Ana Bilim Dalı (1997-2000)

Tez Konusu: Ankara Metropoliten Alan Büyükkent Bütünü Merkezler Yapısı-Dizgesi Değerlendirmesi

İngilizce Dil Eğitimi | ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Temel İngilizce Bölümü (1995-1996)

Ba CP (Şehir Planlama Lisansı) | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (1991-1995)

1991 – 1992 : Ankara Bahçelievler Planlama – Tasarım Stüdyosu (Şeref Listesi)
1992 – 1993 : Ankara Sincan ve Bolu Gerede Planlama – Tasarım Stüdyoları (Şeref Listesi)
1993 – 1994 : Zonguldak – Bartın Gelişme Aksı Planlama Stüdyosu (Şeref Listesi)
1993 – 1994 : Bartın Kent Bütünü Planlama – Tasarım Stüdyosu (Şeref Listesi)
1994 – 1995 : Çorum Kent Bütünü Planlama – Tasarım Stüdyosu (Şeref Listesi)
Staj: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U Genel Müdürlüğü

(1993) (Karasu-Kurucaşile Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Pl.) Staj : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U Genel Müdürlüğü
(1994) : (Çukurova Böl. Adana-Mersin Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Pl.) 1995 : Bölüm 2’nciliği ile Mezuniyet
Ankara Mustafa Kemal Lisesi (1990)
Ankara Güven İlkokulu (1984)

İş Deneyimi

Proje Yöneticisi – Y. Şehir Plancısı | Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Ocak 1997 – Kasım 2009:

1/25.000 ölçekli “2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı”, Planlama Ekibi Sorumluluğu
2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Arazi Kullanım, Ekonomik Yapı-Merkezler, Bağlantı-Yaşam Sektörleri Grup Koordinatörlüğü
Ankara Metropoliten Alan Üst Ölçek Planlama Çalışmaları Arazi Kullanım, Merkezi İş Alanları, Servis Sektörleri Grup Koordinatörlüğü
Ankara Metropoliten Alan Üst Ölçek Planlama Çalışmaları Kuzeybatı-Kuzey aksı analiz ve planlama çalışmaları
Üst Ölçek Planlama Çalışmaları Veri toplama ve Kurumlararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Çayyolu-Ümitköy 8. Cadde Ticaret Gelişimi Analizi ve Planlama Çalışmaları
Kızılay Merkezi İş Alanı Güney Kesimi Arazi Kullanım ve Değerlendirme Çalışmaları
Ankara Büyükşehir Belediye Sarayköy Eğitim ve Spor Kampüs Alanı Planlama ve Tasarım Çalışmaları
Aselsan Akyurt Gelişme Alanı Planlama çalışması
Esenboğa Havaalanı DHMİ Binası Planlama çalışması
Ankara 2025 Planlama Çalışmaları Analitik Etüdleri
Ankara 2025 Planlama Çalışmaları Merkezler Ana Planı Proje Yöneticiliği
Merkezi İş Alanı Güney Kesimi Sınır Tespit ve Kentsel Tasarım Çalışmaları
Ankara Acil Durum Çadırkent Yer Seçimi
Ankara Kapalı Cezaevi Yer Seçimi
Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçimi
Batı Ototerminali-Toptancı Hali Yer Seçimi
Elvan – Saraycık – Yeniçimşit Bölgesi Nazım İmar Planı
Çeşitli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları
Saraycık-Y. Çimşit
Elvan-Saraycık
Etimesgut-Sincan-Yenimahalle ve Çankaya İlçelerinde
Çeşitli İnceleme, Araştırma, Planlama, Tasarım, Kontrol, Proje Yöneticilikleri

Çeşitli Toplantı-Etkinlik ve Bilimsel Çalışmalarda Kurum Temsilleri
1994-1999 :

Çamlıca (Çorum) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
Karalar (Şırnak) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
Kumçatı (Şırnak) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
Sultan (Edirne) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
Emiruşağı (Kayseri) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
Yeşilpınar (Hatay) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
Ekinci (Hatay) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
Toygarlı (Hatay) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
Gülhüyük (Ankara) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
Söğüt Marmaris (Muğla) Nazım ve Uygulama İmar Planı (Özel Çevre Koruma Kurumu)
Aksu (Isparta) İlave İmar Planı
Öğretim Görevlisi Dr. – Y. Şehir Plancısı | Gazi Üniversitesi Müh-Mim Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (2005-2014)

ŞBP 461, 4. sınıf Şehircilik Projesi Stüdyosu
ŞBP 484, 4. Sınıf Diploma Projesi Stüdyosu
Koruma Bölge Kurulu Üyesi, Dr. – Y. Şehir Plancısı | İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (Kasım 2008-2010)

Koruma Bölge Kurulu Üyesi (Kasım 2008-Mayıs-2009)
Koruma Bölge Kurulu Başkanı (Mayıs-2009-Ağustos 2010)
Koruma Bölge Kurulu Üyesi (Eylül 2010-Ağustos 2011)
Belediye Başkan Yardımcısı | Çankaya Belediyesi (2010-2014 Mart)

Yatırım ve Projelerden Sorumlu Teknik Başkan Yardımcılığı
Yaya Bölgesi Tasarım ve Uygulamaları
Açık-Yeşil Alan Proje ve Uygulamaları
Kent Ölçeğinde Planlama, Tasarım ve Uygulama Çalışmaları
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı | İzmir Büyükşehir Belediyesi (2014 Mart-2014 Ekim)

Kentsel ve Kırsal Altyapı- Yol uygulamaları
Kentsel Üstyapı Uygulamaları
Genel Sekreter Yardımcılığı | İzmir Büyükşehir Belediyesi (2014 Ekim-2016 Eylül)

Yatırım ve Projelerden Sorumlu Koordinasyon
Kentsel Üstyapı Uygulamaları (Fuar İzmir, Teleferik, Kültür Merkezleri vb)
Kentsel Rekreasyon Alanları Proje ve Uygulamaları (Park İzmir, Portakal Vadisi, Behçet Uz vb)
Kentsel Projeler (Şirinyer Meydan ve Parkı, Kemeraltı Balıkçılar Meydanı, Buca Kasaplar Meydanı, Spor Kompleksleri vb çok sayıda alt-üstyapı projeleri)
Kentsel Ulaşım Proje ve Uygulamaları (Konak ve Karşıyaka Tramvayları, İzmir Ulaşım Ana Planı, Narlıdere Metrosu, Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, Buca Doğuş Cd., Bornova Yzb. İ. Hakkı Blv gibi çok sayıda kentsel ana arter proje ve uygulamaları)
Genel Sekreterlik | İzmir Büyükşehir Belediyesi (2016 Eylül-2022 Haziran)

Eylül 2016-Mart 2017 arası Vekâleten
Mart 2017 itibariyle Asaleten
Büyükşehir Belediyesinin İl Sınırlarında idari ve teknik anlamda sevk ve idare edilmesi.
Genel Sekreter Yardımcılığı | İstanbul Büyükşehir Belediyesi – (2022 Haziran – Sürüyor)

Deprem ve Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Emlak Yönetim Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü
Ulaşım Dairesi Başkanlığı idari yönetimi
İETT Genel Müdürlüğü (2023 Şubat- Sürüyor)

Diğer Mesleki Çalışmalar

İZQ- İzmir Girişimcilik Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
11 Mart 2011 başlangıç tarihinden itibaren

ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşletmecisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | 09.01.2017
Proje Ekibi Danışma Kurulu Üyesi-İdare adına Kolaylaştırıcı (Dr. Şehir Plancısı) | Eylül 2016 – Mart 2019
İzmir Modeli (Bir Yerel Yönetim ve Demokrasi Deneyimi olarak İzmir’de süren Belediyecilik Uygulamalarının geniş katılımlı bir akademisyen heyetle analiz ve modelleştirilmesi çalışması)

Proje-Uygulama Ekibi Yöneticisi (Dr. Şehir Plancısı)
Mart 2010-Eylül 2013

Kızılay Kent Merkezini Yeniden Düşünmek, Çankaya Belediyesi, Çalıştay ve Yüksel-Konur Karanfil Bölgesi Yaya Düzenleme Proje ve Uygulaması, Çankaya Belediye Başkanlığı Binası (Eski SSK İşhanı) kamulaştırma, Projelendirme ve uygulama süreçlerinin koordinasyonu, Sakarya Caddesi Yaya Bölgesi Proje ve Uygulaması

Proje Ekibi Danışmanı (Dr. Şehir Plancısı) | Eylül 2009-Şubat 2010
KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi Eylem Planı Müşavirlik Hizmeti

Uzman Y. Şehir Plancısı | Ağustos 2006 – Nisan 2007
Afet Riski Olan Alanlarda İmar Planlama ve Kentsel Tasarım Standartları

(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Gn. Md. Danışmalık Hizmeti, Basılmış Kitap)

Uzman Y. Şehir Plancısı | Ekim 2004 – Temmuz 2005
İmar Mevzuatı Uygulaması Analizi Danışmanlık Hizmetleri

(MEER Projesi kapsamında, Başbakanlık Proje Uygulama Birimi’ne Sunulan Analiz ve Rapor)

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda sürdürülen Yöneticilik Görevleri kapsamında; Şubat 2002-Nisan 2007
İmar ve Şehircilik Kanun Tasarısı

Kentsel Dönüşüm Kanun Tasarısı ve Abant Toplantısı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Bölge Kalkınma Ajansları Kanunu

Belediye ve Büyükşehir Belediye Kanunları

Kamu Yönetimi Temel Kanunu

Yıpranan Kent Dokularının Korunarak Geliştirilmesi Kanunu

Dünya Şehircilik Günü Bildirgeleri, Basın Açıklamaları

Konularında görüş oluşturan komisyonlarda görev alma gereğinde ilgili toplantılarda kurumu temsil etme

Ayrıca, Çeşitli radyo ve televizyonlarda Oda, kurum görüşlerini aktarma anlamında düzenlenen çok sayıda programa katılım ve mülakat…

Esenyurt nasıl Esencılıs oldu? Dr. Buğra Gökçe anlattı!