Etimesgut Bahçekapı 45841 ada 1 parsel imar planı değişikliği askıda

Etimesgut Bahçekapı 45841 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, bugün ilanen askıya çıkarıldı…

Etimesgut Bahçekapı 45841 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından ilanen askıya çıkarıldı.

Etimesgut Bahçekapı 45841 ada 1 parselin Uygulama İmar Planı, Etimesgut Belediyesi tarafından 6 Mart’ta uygun görüldü ve 12 Mayıs’ta da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. İşte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan o ilan:

Etimesgut Bahçekapı 45841 ada 1 parsel UİP askıda

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/03/2017 tarih ve 141 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/05/2017 tarih ve 986 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi imarın 45841 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 12/06/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 5361/1-1

Etimesgut Bahçekapı Mahallesi nerede? 

Etimesgut Bahçekapı Mahallesi’nin harita üzerindeki konumu şöyle;

imarpanosu.com