300x250

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o değişiklik ve detaylar...

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yönetmeliği, bugün (1 Mart 2019, Cuma) tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o değişiklik yönetmeliği…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Beton temel ve çelik çatılı ser’alar mahreç aldığı yola 5.00 metreden ve parsel hudutlarına ise 2.00 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

İmar Yönetmeliği’nde Cumhurbaşkanlığı ve Millet Bahçesi değişikliği

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin