Suriye’ye 110 bin ton un, yeşil mercimek ve nohut hibe edilecek

Suriye'de yaşayan sivil halka, 100 bin tona kadar ekmeklik buğday unu, 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilecek. Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından temin edilecek gıda malzemeleri, Kızılay veya AFAD tarafından Suriye'deki Suriyeliler'e teslim edilecek; masraflar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

Suriye’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile Suriye’de yaşayan Suriyeliler’e 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve toplamda 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohutu hibe edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından temin edilecek un ve bakliyat, Kızılay ve/veya AFAD tarafından taşınarak ihtiyaç sahibi Suriye’deki Suriyeliler’e teslim edilecek. Masraflar, kararı uygulayacak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı o karar ve hükümleri…

Suriye’ye hibe kararı Resmi Gazete’de

3097 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete’de şu ifadelerle yayımladı:

“Ekli ” Suriye’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan”

Suriye’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

Görevlendirme ve kapsam

MADDE 1- (1) Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), Suriye’de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve/veya bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100.000 tona kadar ekmeklik buğday karşılığı unu ve toplamda 10.000 tona kadar yeşil mercimek ve nohutu hibe ile görevlendirmiştir.

Teslimat, nakliye ve dağıtım

MADDE 2- (1) TMO’nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut,Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından TMO’ya yapılacak bildirim üzerine Türk Kızılay’ı ve/veya AFAD’a teslim edilir.

(2) Teslim edilen ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohutun nakliyesi ve dağıtımı AFAD’ın koordinasyonunda Türk Kızılay’ı ve/veya AFAD tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu nakliye ve dağıtım bedeli AFAD’ın ilgili ödeneklerinden karşılanır.

Görevlendirme bedeli ve hesaplama yöntemi

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında hibe edilen unun karşılığı ekmeklik buğday, yeşil mercimek ve nohutun, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerindeki hükümler dikkate alınarak hesaplanan maliyetine katma değer vergisi eklenir ve bu şekilde bulunan tutar mal bedeli olarak belirlenerek, varsa söz konusu ürünlerden elde edilecek gelirler düşüldükten sonra kalan tutar görevlendirme bedeli olarak tespit edilir. Görevlendirme bedeli uygulaması ile ilgisi olmayan gider kalemleri hesaplamalarda dikkate alınmaz.

(2) Bu Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görevlendirme bedelleri, TMO tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenir.

(3) Bu Karar kapsamında doğan görevlendirme bedelleri, TMO’nun muhasebe kayıt ve belgeleri esas alınarak, 8/9/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35’inci maddesinde öngörülen usulü uygun olarak incelenir ve ödenir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar, 1/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin