Ankara’daki o arsayı belediye satamayacak

Ankara Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi’nde bulunan arsaların, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi hakkındaki karar yürürlükten kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu’nun 2018/11357 sayılı kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu Üyeleri’nin imzalarıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Maliye Bakanlığı Hazine’ye ait arsaların Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi hakkındaki karar yürürlükten kaldırıldı. İşte o karar

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi Hakkındaki 15/8/2017 Tarihli ve 2017/10781 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar

2018/11357

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazine’ye ait olan bazı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi hakkındaki 15/8/2017 tarihli ve 2017/10781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 30/1/2018 tarihli ve 3548 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 7’inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

5/2/2018 TARİHLİ VE 2018/11357 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Hazine’ye ait olan bazı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi hakkındaki 15/8/2017 tarihli ve 2017/10781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar 26/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin