Bisiklet yolu zorunlu, poşet ücretli!

TBMM’de önceki gece kabul edilen çevrenin korunmasına yönelik düzenlemeler içeren yasayla alışveriş poşetleri ücretli oldu. 25 kuruştan az olmayacak poşet ücretleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluşturacağı komisyon tarafından her yıl için güncellenecek.

Poşetleri ücretsiz veren işletmelere ise para cezası kesilecek. Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre; Yasayla getirilen diğer yenilikler şöyle:

SIFIR ATIK TEŞVİKİ

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1 Ocak 2021’den itibaren zorunlu tutacak. Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satış noktaları, depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlayacak.

– Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine, kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik uygulanacak.

– 1 Haziran 2019’dan itibaren yeni imar planlarında bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları zorunlu olacak. Topografya ve arazi eğimi nedeniyle bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

RUHSATSIZ BİNAYA HEMEN YIKIM

– Ruhsatsız veya mevzuata aykırı başlanan yapılar, idare tarafından tespit edildiğinde mühürlenecek ve inşaatı durdurulacak. Ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıklarının giderilemeyeceği anlaşılan yapılar, bir aylık süre beklenmeden belediye veya valilikçe yıktırılacak.

– Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya iş yeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilecek.

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli yapı tespiti için lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetleyebilecek. Görevlerini yerine getirmemeleri durumunda işlenen fiilin ağırlığına göre yazılı olarak uyarı, idari para cezası ve lisans iptal cezası uygulanabilecek. Teknik inceleme yapılmadan ‘riskli yapı tespit raporu’ hazırlayanlara 15 bin lira idari para cezası verilecek. Üç  kez idari para cezası alanların lisansı iptal edilecek.

YOLLARA EKOLOJİK KÖPRÜ

Otoyollara yaban hayvanlarının geçişine izin verecek menfez ve ekolojik köprülerin yanı sıra yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek amacıyla kafes tel çitler yapılacak. Karayollarına yaban hayvanlarının olası yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde uyarıcı levhalar da konulacak.

SUYU KİRLETME CEZASI

– Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık ve benzeri) ile suları kirleten gemilere groston başına artacak para cezaları uygulanacak.

– Kıyıda ve denizde, uygulama imar planı kararı ile enerji iletim hatları yapılabilecek. Denizlerde, imar planı kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda, yenilenebilir enerji üretim santralları yapılabilecek.

– Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara 1250 lira ceza verilecek. Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden oluyorsa ceza 2 bin 500 liraya çıkacak. Kurallara aykırı ölçüm yapanlarla belgelerde tahrifat yapan ya da sahte belge düzenleyenlere ise 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Hürriyet

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin