Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı için düğmeye basıldı: İmar planı askıya çıktı!

Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ilanen askıya çıkarıldı… İşte detaylar…

Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı için start verildi… İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar’da Altunizade Mahallesi ile Çamlıca Camii arasında hizmet verecek Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı’nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğini bugün (14 Eylül 2017, Perşembe) ilanen askıya çıkardı.

İBB, 38886 dosya no’lu Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı plan değişikliğini 23.11.2016 tarihinde onayladı. Bugün askıya çıkarılan Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı plan değişikliği, 13 Ekim 2017 Cuma günü askıdan indirilecek.

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un plan notlarından derlediği bilgilere göre; plan değişikliğinden etkilenen taşınmazların yapılaşabilir yeterli plansal büyüklüğe sahip olması halinde; bahse konu taşınmazların donatıda kalan kısımlarının tamamının kamuya bilabedel terkedilmesi koşuluyla, Üsküdar İlçesi Altunizade Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı Projesi’ne ilişkin plan değişikliği ile anılan değişiklikten önceki meri imar planına ilaveten getirilen donatı alanlarının alansal büyüklüğü de dahil edilerek oluşacak toplam alan üzerinden uygulama yapılacak… Uygulamalarda taşınmazların meri toplam inşaat alanı hakkı yüzde 50’den fazla arttırılamayacak… İşte detaylar…

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ,
ALTUNİZADE ÇAMLICA CAMİİ RAYLI SİSTEM HATTI PROJESİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PLAN NOTLARI

1- Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanacak projeye göre yapılacaktır.

2- Raylı sistem güzergahı ve raylı sistem istasyon alanları içinde kalan alanlarda yapılacak tüm uygulamalarda ve zemin etüd çalışmalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın görüşü alınacaktır.

3- Plan onama sınırı içinde kalmak kaydı ile plan değişikliğine gerek kalmaksızın uygulama projeleri doğrultusunda güzergah değişiklikleri yapılabilir.

4- Üsküdar İlçesi, Altunizade Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı Projesi’ne ilişkin plan değişikliğinden etkilenen taşınmazların yapılaşabilir yeterli plansal büyüklüğe sahip olması halinde; bahse konu taşınmazların donatıda kalan kısımlarının tamamının kamuya bilabedel terkedilmesi koşuluyla, Üsküdar İlçesi Altunizade Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı Projesi’ne ilişkin plan değişikliği ile anılan değişiklikten önceki meri imar planına ilaveten getirilen donatı alanlarının alansal büyüklüğü de dahil edilerek oluşacak toplam alan üzerinden uygulama yapılacaktır. Bu doğrultuda yapılacak uygulamalarda taşınmazların meri toplam inşaat alanı hakkı yüzde 50’den fazla arttırılamaz.

5- Uygulama projeleri aşamasında istenmesi halinde gerekli kurum görüşleri alınacaktır.

6- Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

7- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

8- Açıklanmayan hususlarda Meri İmar Planı ve Meri İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

ÇAMLICA CAMİİ RAYLI SİSTEM HATTI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı istasyon / durakları nerede olacak? 

Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı’nın istasyonları şöyle

1- Altunizade

2- Çamlıca Tepesi

3- Ferah Mahallesi

4- Çamlıca Camii

Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı kaç kilometre uzunluğunda?

Toplam 4 istasyona sahip Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı, Altunizade ile Çamlıca Camii arasındaki 3.4 kilometre mesafeyi 4.5 dakikada kat edecek.

Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı ne zaman hizmete açılacak?

Üsküdar Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı projesinin 2019 yılında hizmete açılması planlanıyor.

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin