Dikili’de belediyeden satılık 4 arsa

Dikili Belediyesi, Çandarlı, İsmetpaşa ve Bademli Mahallelerindeki 4 adet arsasını satışa çıkardı. Muhammen bedelleri 128 bin TL ile 1 milyon 300 bin TL arasında değişen arsaların ihale detayları şöyle...

İzmir Dikili Belediyesi, Çandarlı, İsmetpaşa ve Bademli Mahalleleri’nde bulunan arsalarını satışa çıkardı.

Dikili arsaları fiyat

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un ihale ilanından derlediği bilgilere göre; Çandarlı Mahallesi, 577 ada 2 parsel üzerinde 956 metrekare büyüklüğündeki arsanın muhammen bedeli 970 bin TL ve yine aynı 577 ada 3 parseldeki 1380 metrekare arsanın muhammen bedeli 1 milyon 300 bin TL olarak belirlendi. Dikili Belediyesi’nin İsmetpaşa Mahallesi 368 ada 28 parsel üzerindeki 4 bin 234,06 metrekare büyüklüğündeki arsası için 221 bin 582,47 TL ve Bademli Mahallesi 1849 parsel üzerindeki 988 metrekare arsası için de 128 bin 440 TL muhammen bedel açıklandı.

Dikili arsa ihaleleri ne zaman?

İhaleler, imarpanosu.com’un haberine göre; 6 Eylül 2018 Çarşamba günü sırasıyla 14:30, 14:45, 15:00 ve 15:15 saatlerinde yapılacak. Dikili Belediye Başkanlığı’nın ihale ilanı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte o ilan ve detaylar…

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Dikili Belediye Başkanlığından:

1 – Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2 – Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3 – Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.

4 – İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A-Gerçek Kişilerden;

a- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b- Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c- Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

d- Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

e- Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

f- Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g- İhale Doküman Bedeli Makbuzu

B-Tüzel Kişilerden;

a- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b- Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c- Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

d- Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

e- İmza Sirküsü (Noterden)

f- Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

g- Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

h- İhale Doküman Bedeli Makbuzu

ı- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

5 – Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi “İhale Teminat Hesabına” yatırılacaktır.

Şartname 100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

6 – İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

7 – İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

8 – İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.

9 – İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

10 – İlçemiz Çandarlı Mahallesi 577 ada 2 ve 3 parseller TTA olarak planlı alanda kalıp, askeri yasak bölge içerisinde bulunmaktadır.

577 ada 3 parsel üzerinde halı saha, 577 ada 2 parsel üzerinde yapı bulunmaktadır. Çandarlı plan notlarında Tercihli Turizm Alanlarında konaklama tesisi yapıldığı takdirde E=0,90 – h=15,50 metredir. Bu alanlarda yatak başına 10m² hesabı ile günübirlik kullanım alanı bırakılacaktır. Apart Otel ve Pansiyon türü uygulama yapılabilir. Kullanımlar toplumun yararlanmasına açık olarak düzenlenecektir. Bu alana gelecek konut taleplerinde Taks 0,15 – Kaks 0,30 olmak koşulu ile uygulama yapılabilir. Minimum ifraz 2500 m² olacaktır. Alt yapı girişimci tarafından karşılanacak daha sonra ruhsat verilecektir. İsmetpaşa 368 ada 28 parsel 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 3.derece arkeolojik sit sınırları içerisinde kalmakta olup, sit sınırları içinde kalan bölgelere yönelik plan çalışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sürdürülmektedir.

Bademli 1849 parsel 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 2.derece doğal sit sınırları içerisinde, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında orman alanı ve 2.derece doğal sit olarak planlı alanda kalmaktadır.

11 – İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

12 – Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

13 – Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

S. No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Arsa m2 Muhammen Bedel Hisse Nispeti Geçici Teminat Şartname Bedel İhale Türü İhale Saati İhale Tarihi Açıklama
1 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 577 2 956,00 970.000,00 TL TAM 29.100,00 TL 100,00 TL AÇIK 14:30 06.09.2018
2 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 577 3 1.380,00 1.300.000,00 TL TAM 39.000,00 TL 100,00 TL AÇIK 14:45 06.09.2018
1 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 368 28 4.234,06 221.582,47 TL TAM 6.647,47 TL 100,00 TL AÇIK 15:00 06.09.2018
2 İZMİR DİKİLİ BADEMLİ 1849 988,00 128.440,00 TL TAM 15.000,00 TL 100,00 TL AÇIK 15:15 06.09.2018

 

imarpanosu.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin