Diyarbakır Kayapınar’a kentsel konut gelişme alanı kararı

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Diyarbakır Kayapınar’da özelleştirme kapsamına alınan 660 bin 335,83 metrekarelik  ada ve parsellerin kentsel konut gelişme alanı, kamu kuruluş alanı ve akaryakıt-LPG servis alanı kararının 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’nı onayladı. Kurul onayı, tebliğ halinde bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Diyarbakır Kayapınar’da toplam 660 bin 335,83 metrekare alana sahip 2458 ada 1 parsel, 2459 ada 1 parsel, 2460 ada 1 parsel, 2461 ada 1 parsel, 2462 ada 1 parsel ile 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044 ve 8045 no.lu parsellere yönelik “Kentsel Konut Gelişme Alanı, Kamu Kuruluş Alanı ve Akaryakıt-LPG Servis Alanı” kararını ve 1/25000 ölçekli nazım imar planını onayladı.

Kurul onayı, tebliğ halinde bugün (27 Şubat 2015, Cuma) tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o tebliğ;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 19/2/2015
Karar No : 2015/05
Konu : İmar Planı.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 1.12.2014 tarih ve 8219 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 5.2.2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi, 660.335,83 m² yüzölçümlü, 2458 ada 1 parsel, 2459 ada 1 parsel, 2460 ada 1 parsel, 2461 ada 1 parsel, 2462 ada 1 parsel ile 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044 ve 8045 no.lu parsellere yönelik “Kentsel Konut Gelişme Alanı, Kamu Kuruluş Alanı ve Akaryakıt-LPG Servis Alanı” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kayapınar Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,
karar verilmiştir.

Bunları da beğenebilirsin