Kastamonu İnebolu Liman Alanı özelleştiriliyor

Özelleştirme Yüksek Kurulu, 666 bin 410 metrekarelik Kastamonu İnebolu Liman Alanı’ın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararı ile alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planlarını onayladı. Kurul kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Kastamonu İnebolu Liman Alanı’nın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararını onayladı. Kurul, 666 bin 410 metrekarelik İnebolu Liman Alanı’nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planlarını da kabul etti.

İNEBOLU LİMAN ALANI İMAR PLANLARINA İTİRAZLAR REDDEDİLDİ! ÖİB AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN!

Kurul kararı, tebliğ olarak bugün (27 Şubat 2015, Cuma) tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o tebliğ;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 19/2/2015
Karar No : 2015/06
Konu : İmar Planı.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 28/1/2015 tarih ve 537 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 27.1.2014 tarih ve 2014/04 sayılı Kararının 1. Maddesinin; “Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Camikebir mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 29 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 no’lu parseller, 30 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no’lu parseller, mülkiyeti Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait 30 ada, 1 no’lu parsel ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanı kapsayan ekli krokide sınırları belirtilen yaklaşık 666.410 m² yüzölçümlü İnebolu Limanı Alanının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına” şeklinde revize edilmesine,

2- Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Camikebir Mahallesinde yer alan 29 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 no’lu parseller, 30 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no’lu parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanı kapsayan İnebolu Limanı Alanına yönelik “Liman Alanı, Yol, Resmi Kurum Alanı” kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planının onaylanmasına,

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,
karar verilmiştir.

kastamonuinebolulimanii