Fikirtepe nasıl değişti? FOTOGALERİ

Fikirtepe nasıl değişti ve bugünlere geldi? Fikirtepe 1966’dan 2014 yılına kadar nasıl yapılaştı? Fikirtepe eski yıllarda nasıldı? Fikirtepe eskiden nasıldı? İşte Fikirtepe’nin 1966’dan 2014’e gelişim serüveni ve yıllara göre hava fotoğrafları…

Yücel Park

Fikirtepe nasıl değişti ve bugünkü halini aldı? Fikirtepe yıllar önce nasıldı? Fikirtepe kentsel dönüşüm özel pilot bölgesi ilan edilmeden ve çalışmalar başlamadan önce bölgede yerleşim nasıldı? İşte yıllara göre fotoğraflarla Fikirtepe’nin gelişim süreci…

Emre KULCANAY DETAY HABER imarpanosu.com

Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesine ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’nda yeniden değişiklik yapıldı. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ilanen askıya çıkarılan plan notları arasında bir detay dikkatimizi çekti.

Fikirtepeli hak sahipleri ve Fikirtepe yatırımcıları tarafından takip edilen tek adres www.imarpanosu.com olarak bu detayı atlayamazdık: Fikirtepe’nin yıllar içinde gösterdiği konut gelişim fotoğrafları…

Fikirtepe yapılaşma süreci

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan Fikirtepe analizinde bölgenin tarihsel gelişim süreci de ele alındı. Bakanlık analizine göre 1966 yılında Fikirtepe’nin merkezinde yapılaşma bulunsa da mahallenin çevresinde tarımsal faaliyet devam etmekteydi. Yani Fikirtepe’nin merkezinde evler, etrafında tarlalar vardı…

Fikirtepe 1966

Fikirtepe 1966 yılı hava fotoğrafına göre bu tarihlerde mahallenin merkezi bölgesinin yapılaşmış olduğunu fakat çeperlerinde tarım alanlarının varlığını sürdürdüğünü görmekteyiz. (Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Çevre yolu geldi, Fikirtepe mahalle oldu

Fikirtepe 1970

Yukarıdaki fotoğraftan sonra Fikirtepe’de geçen 4 yıl boyunca yapılaşma İstanbul Çevre Yolu’nun etrafında yoğunlaştı.  Çevre yolu, aynı zamanda Fikirtepe’ye ‘mahalle’ kimliği kazandıran unsur olacaktı.

1970’li yıllara gelindiğinde İstanbul Çevre Yolunun Geçtiği aks üzerinde yapılaşmaların yoğunlaştığı görülmektedir. (Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Fikirtepe 1982

1980’lerde İstanbul Çevre Yolu’nun tamamlanmasıyla mahallenin yapılaşmasının büyük kısmını tamamladığını görmekteyiz.  (Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Fikirtepe 2006

2000’lerde mahalle ve çevresi yapılaşma açısından bugünkü görüntüsünü kazanmıştır. (Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Fikirtepe 2014

Günümüzde ise mahallenin bazı bölgelerinde büyük parsellerde yeniden yapılaşmaların olduğunu görebilmekteyiz. (Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Ve şimdi…

Fikirtepe kentsel dönüşüm projeleri Haziran 2016 itibariyle hızlandı…

Fikirtepe’nin kentsel dokusu

Bakanlık tarafından yapılan analize göre; Kadıköy’de 4 farklı kentsel doku tipolojisi bulunmakta. Çalışma alanı ve Kadıköy doku tipolojileri açısından farklılaşmakta. Kadıköy’de kentsel doku daha çok 4-5 katlı ayrık nizam bahçeli apartmanlardan oluşurken, Fikirtepe bitişik nizam 2-3 katlı yapılardan oluşan bir dokuya sahip. Fikirtepe ayrıca küçük parsellerden oluşan düzensiz bir ızgara plan karakterine de sahip bulunuyor…

Fikirtepe’nin arazi kullanım ve doluluk-boşluk analizlerine bakıldığında ise dolu hane sayısı 10 bin 835, dolu ticarethane sayısı 1.139, toplam ticarethane sayısı 1.424 ve küçük sanayi birimlerinin sayısının 529 olduğu görülüyor.

1/5000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Nazım İmar Planı’nında çalışma alanının büyük bir kısmı konut alanı olarak gösteriliyor. Mandıra Caddesi ve Hızırbey Caddesi üzerinde konut+ticaret kullanımları yer alıyor. Kurbağalı Dere aksında ise büyük ticari kullanımlar, spor ve eğitim tesisleri gibi kullanımlara yer veriliyor.

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin