Fikirtepe’deki o projeye ‘güvenlik’ uyarısı: ‘Yukarıda yaşayanlar var’

Yeni Fikirtepe Derneği (YeniFikirDer), Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesinde hayata geçirilen o konut projesine iksa uyarısı yaptı: "İnşaat, çevre, yollar ve çevre yapılar için can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği ortadadır"... İşte o proje ve uyarı...

Yeni Fikirtepe Derneği (Yeni-FikirDer), Barsan Yapı tarafından Fikirtepe’de inşa edilen İki Yaka konut projesinin inşaatına ilişkin güvenlik uyarısı yayınladı. Yeni-FikirDer tarafından yapılan açıklamada, Barsan Yapı’nın İki Yaka konut projesindeki iksa yapılarının yarım bırakıldığına dikkat çekilerek, “Belirlenen bu süreden sonra stabilitesi sağlanamayan, risk altında olan İKSA imalatlarının, inşaat, çevre, yollar ve çevre yapılar için can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği ortadadır” denildi. İşte o açıklamanın tam metni:

Yeni-FikirDer’den Barsan Yapı’ya iksa uyarısı: Ömrü 18-24 ay arası

“Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesinde yer alan, 3428 Ada 286 Pafta 6 Parsel sayılı alanda Müteahhitliğini Barsan Yapı San.Tic.A.Ş. nin yaptığı İKİ YAKA projesine ait,10,035 m2 arsa üzerinde İKSA yapıları için 28/07/2017 tarih ve 2017/25 sayılı İKSA ruhsatı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce verilmiştir. Bu tarihten sonra arazinin en üst noktasındaki kot ile hafriyatı alınan kazı kotu arasında 15-18 metre kazı derinliği bulunduğu, geçen süre zarfında İKSA imalatlarının yarım bırakıldığı, İKSA imalatlarının stabilitesi için herhangi bir önlem alınmadığı derneğimiz YENİFİKİRDER saha ekibi tarafından görülmüş ve fotoğraflanmıştır.
Literatürde İKSA imalatlarının geçici İKSA proje servis ömürleri 18-24 Ay arası olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu süreden sonra stabilitesi sağlanamayan, risk altında olan İKSA imalatlarının, inşaat, çevre, yollar ve çevre yapılar için can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği ortadadır.

‘Evlerde yaşayanlar var’

Bu sebeplerle İKİ YAKA proje yapı adası üst kısmında son derece tehlikeli şartlarda yaşayan Selimoğlu/PanaYapı Firması ve AKSUN Yapı ile sözleşme imzalayan ancak ilgili 2 firma tarafından hiçbir faaliyet yapılmadığı için evlerinde yaşamaya devam eden vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından ilgililerin gerekli tedbirleri alması için Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Gelişim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz tarafından bilgilendirme yapılması zaruri olmuştur.

3194 imar Kanunu 39. Madde gereğince önlem alınması, yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için tüm Fikirtepe halkı adına yetkilileri uyarma görevimizi yerine getiriyor ve takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.”

İKSA nedir?

Yapı kazısında yeraltı suyu olmayan kuru zeminlerin kaymasını önlemek adına yapılan işleme İKSA denir. Yani kısaca yarma, şevlerinin desteklenmesi ya da benzer bir amaçla inşa edilen kargir ya da betonarme duvar demektir. İKSA sistemlerinin amacı derin kazılarda komşu parseldeki toprakların kaymasını önleyerek binanın temelini sağlamlaştırmak anlamına gelir. İKSA sistemleri kullanılarak inşa edilecek yapının etrafında bulunan komşu yapıların, yolların, altyapı tesislerinin yani kısacası tüm yaşam alanının güvenliğini sağlamaktır

3194 SAYILI İMAR KANUNU MADDE 29- Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir.

3194 İMAR KANUNU YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR

Madde 39- Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye ve valilikler tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden teslim edilir.

Bunları da beğenebilirsin