Filyos Endüstri Bölgesi sınırları değişti

Filyos Endüstri Bölgesi sınırları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirildi. İşte Filyos Endüstri Bölgesi’nin yeni sınırları ve detaylar…

Filyos Endüstri Bölgesi sınırları, bugün (18 Ekim 2017, Çarşamba) tarih ve 30214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile değişti.

Filyos Endüstri Bölgesi 7 hektar küçüldü

Filyos Endüstri Bölgesi, Haziran 2015’te yayımlanan karar ile gündeme gelmiş, o kararda toplam alan miktarının 604 hektar olduğu açıklanmıştı. Bugün yayımlanan yeni sınır haritasında ise toplam alan yüzölçümünün 597 hektar olması dikkat çekti.

Filyos Endüstri Bölgesi nerede?

Filyos Endüstri Bölgesi, Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi sınırları içindeki Filyos Mahallesi’nde hayata geçirilecek.

Filyos Endüstri Bölgesi yatırım miktarı ne kadar?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın iki yıl önce yaptığı bir açıklamaya göre Filyos Endüstri Bölgesi’nin faaliyete geçmesiyle 1.5 milyar dolarlık yatırım gerçekleşmesi ve 12 bin kişilik istihdam oluşması bekleniyor.

Filyos Endüstri Bölgesi sınırları değişti

Bakanlar Kurulu’nun Filyos Bölgesi sınırlarına ilişkin kararı, 2017/10808 sayılı ‘Filyos Endüstri Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi ile Söz Konusu Bölgede Başvuruda Bulunan Yatırımcıların Yatırımda Kullanacakları Sabit Yatırım Tutarı Üzerinden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabına Yatıracakları Oranın Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar’ başlığı altında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu Üyelerinin imzalarıyla yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

“Filyos Endüstri Bölgesinin sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu bölgede başvuruda bulunan yatırımcıların yatırımda kullanacakları sabit yatırım tutarı üzerinden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracakları oranın belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 4/9/2017 tarihli ve 3540 sayılı yazısı üzerine, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun 3’üncü maddesi ile 3/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

11/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10808 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Sınır değişikliği

MADDE 1- (1) 1/5/2015 tarihli ve 2015/7691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Filyos Endüstri Bölgesi’nin sınırları ekli haritada gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Oran
MADDE 2- (1) 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 3/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; Filyos Endüstri Bölgesi’nde başvuruda bulunan yatırımcıların yatırımda kullanacakları sabit yatırım tutarı üzerinden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracakları oran binde beş olarak belirlenmiştir.

Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1/5/2015 tarihli ve 2015/7691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi Sayısı

1/6/2015 29373

Filyos Endüstri Bölgesi yeni sınır haritası

Filyos Endüstri Bölgesi sınır haritası, bugün yürürlüğe giren kararla şöyle oldu:

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin