Gayrimenkule e-haciz

Gelir İdaresi Başkanlığı, üzerinde çalıştığı gayrimenkullere internet ortamında haciz uygulanmasına ilişkin çalışmada sona geldi. GİB’in 2018 faaliyet raporunda, GİB ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 22 Kasım 2018’de bir protokol imzaladığı belirtilerek, “Kısa bir süre içinde vergi dairelerinin gayrimenkulleri elektronik ortamda haczedebilir hale gelmesi mümkün olacaktır” denildi.

e-Haciz projesi ile 6183 sayılı Amme Alacakları yasasına göre düzenlenen haciz bildirilerinin internet ortamında yapılması olarak biliniyor. GİB, vergi daireleri adına e-haciz uygulamasına katılan bankalara elektronik ortamda haciz bildirimi yapıyor. Bu tebligatlar bankalar tarafından uygulanıyor ve vergi dairesi hesaplarına aktarılıyor. Vergi dairesi müdürlüklerinde düzenlenen haciz bildirilerinin elektronik ortamda e-imzalı olarak ilgili kurumlara gönderilmesi ve takipli borçların hızlı tahsil edilebilmesini sağlamak amacıyla, teknolojik alt yapısı uygun olan bankalar, finans kurumları ve diğer kurumlarla e-haciz protokolleri yapılıyor.

Tapu Kadastro ile protokol yapıldı

Hürriyet‘ten Hacer Boyacıoğlu‘nun haberine göre; gayrimenkullerin de e-haciz yöntemiyle haczedilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. GİB’in raporunda, elektronik ortamda yapılmasına ilişkin olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol yapıldığı belirtilerek, kısa süre içinde gayrimenkullerin elektronik ortamda haczedilebilir duruma geleceği kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından sicil kaydı tutulan gemilerin, amme borçlularının borcu nedeniyle vergi dairelerince elektronik ortamda haczedilebilmesine ilişkin çalışmaların da devam ettiği ifade edildi.

Hürriyet

Bunları da beğenebilirsin