Göztepe 2986 ada 95 parsel kentsel dönüşüm planı askıya çıktı

Kadıköy Göztepe Mahallesi 2986 ada 95 parsel üzerinde uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ilanen askıya çıkarıldı. Plan değişikliği, 9 Eylül’de askıdan indirilecek. İşte detaylar…

Kadıköy Göztepe Mahallesi (Caddebostan) 2986 ada 95 parsele ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca 20 Temmuz 2017 onaylandı.

Plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 11 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 30 günlük itiraz süresi ile 09 Eylül 2017 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı. Detaylar şöyle;

Plan Notları

1- Plan onama sınırı Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, 2986 Ada 95 Parseli kapsamaktadır.

2- Zemin etüt raporu onaylanmadan uygulamaya geçilemez.

3- Planlama alanı; MaxTaks:0.25 ayrık nizam 3 kat ön: 5m yan: 4 m yapılaşma koşullarında konut alanıdır.

4- 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

5- Kadıköy Belediye Başkanlığı’nca onaylanacak ağaç rölevesine göre parselin doğu kısmındaki 3 m.lik yaya yoluna isabet eden ağaçlar korunacaktır.

6- Planlama alanında 6306 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.

7- Açıklanmayan hususlarda 11.05.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) otoyolu ara bölgesi uygulama imar planı hükümleri ve yürürlükteki yönetmelik hükümleri geçerlidir.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin