Anasayfa - Haberler - Hazine Taşınmazları İdaresi Yönetmeliği’nde değişiklik!
Hazine Taşınmazları İdaresi Yönetmeliği’nde değişiklik!

Hazine Taşınmazları İdaresi Yönetmeliği’nde değişiklik!

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o değişiklik…

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Maliye Bakanlığı tarafından bugün (21 Temmuz 2017, Cuma) tarih ve 30130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o değişiklik…

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Hükmen Devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılan yerlere ilişkin işlemler

EK MADDE 2 – (1) Mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu iktisadi teşebbüslerine ait iken Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktar veya tutarda; yatırım, ihracat, ek istihdam ve üretim yapılması amacıyla bedelsiz olarak mülkiyeti yatırımcılara devredilen taşınmazların, açılan davalar sonucunda mahkemelerce Devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılmasına karar verilen kısımları üzerinde yatırımcılar lehine, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere taşınmazın rayiç bedelinin binde beşi üzerinden kırkdokuz yıla kadar doğrudan kullanma izni verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/6/2007 26557

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

           Tarihi    Sayısı

1- 26/7/2007 26594
2- 6/12/2007 26722
3- 16/4/2008 26849
4- 14/3/2009 27169
5- 24/4/2010 27561
6- 10/4/2011 27901
7- 11/9/2014 29116
8- 22/9/2016 29835
9- 14/10/2016 29857
10- 12/11/2016 29886
11- 24/5/2017 30075

Comments

comments

Yandex.Metrica