İstanbul Finans Merkezi’ne müftülük alanı rötuşu

İstanbul Finans Merkezi imar planlarına İlçe Müftülüğü Alanı kullanım kararı eklendi. İşte İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından dün askıya çıkarılan o imar planı tadilatı…

İstanbul Finans Merkezi bölgesinde 3391 ada 11 parsel güneyinde yer alan tescil dışı alana ilişkin olarak ÇEvre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19/06/2012 tarihinde onaylanan İstanbul Finans Merkezi İmar Planları sınırları dışında kalan bölgenin mer’i imar planı ile bütünleştirilmesini sağlamak amacıyla “Park Alanı” ve “Kamu Hizmet Alanı” (İlçe Müftülüğü Alanı) kullanım kararı getirildi.

Karar uyarınca imar planı değişikliği, dün (16 Haziran 2015, Salı) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ilanen askıya çıkarıldı. İmar planı tadilatı, 15 Temmuz 2015 Çarşamba günü askıdan indirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 02.06.2015 tarih ve 9267 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul, Ataşehir İlçesi, İstanbul Finans Merkezi, 3391 Ada, 11 Parselin güneyinde yer alan bir kısım alanın “Park Alanı” ve “Resmi Kurum Alanı”na Dönüştürülmesine İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 4 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca NİP-12572 ve UİP-12573 plan işlem numarası ile 09/06/2015 tarihinde re’sen onaylandı.

Plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16/06/2015-15/07/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı. Detaylar şöyle;

Plan notları

1- İlave imar planı onama sınırı içinde resmi kurum alanı (İlçe Müftülük Binası) olarak gözüken alanda mevcut yapılar kontur ve gabarileri ile muhafaza edilecek ve ilave herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. Bu alandaki mevcut yapılar Ataşehir İlçe Müftülüğü tarafından sunulmakta olan hizmetlerin yerine getirilmesi amacı ile ve dini tesis alanına hizmet edecek şekilde kullanılacaktır.

2- Açıklanmayan hususlarda İstanbul Finans Merkezi imar planı ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri geçerlidir.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ İMAR PLANI TADİLATLARINI İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin