Kadıköy Belediyesi iki kafeteryayı 43 bin TL’den kiralıyor!

Kadıköy Belediyesi, iki adet kafeteryayı aylık 43 bin TL + KDV muhammen bedel ile kiralayacak… Peki Kadıköy Belediyesi tarafından kiralanacak kafeteryalar nerede? Kadıköy Belediyesi kafeterya ihalesi ne zaman ve nerede yapılacak? İşte detaylar…

Kadıköy Belediyesi, iki adet kafeterya kiralama işini ihaleye çıkardı. Kadıköy Belediye Başkanlığı, Selamiçeşme Özgürlük Parkı içinde yer alan 2 adet kafeteryayı, 5 yıllığına kiraya verecek.

Kadıköy Belediyesi, Selamiçeşme Özgürlük Parkı içindeki iki adet kafeteryayı 43 bin TL + KDV muhammen bedelle ihaleye çıkaracak. İhalenin geçici teminatı 77 bin 400 TL olarak belirlenirken, şartname bedeli 1000 TL olarak açıklandı.

Kadıköy Belediyesi kafeterya ihalesi ne zaman?

Kadıköy Belediye Başkanlığı, kafeterya kiralama ihalesini 04 Ocak 2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Encümeni’nde yapacak. İşte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan o ihale ilanından detaylar…

KAFETERYA KİRAYA VERİLECEKTİR
Kadıköy Belediye Başkanlığından:
İSTANBUL

Kadıköy Belediyesine ait Selamiçeşme Özgürlük Parkı içinde bulunan 2 adet kafeterya 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 04.01.2018 Perşembe günü saat 14.00’de ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 04.01.2018 tarihinden bir gün öncesi 03.01.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH. BED. GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ
2 Adet Kafeterya 43.000,00TL+KDV 77.400,00TL 1.000,00TL 04.01.2018 Saat 14.00’de

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Kanuni ikametgah, (onaylı)

b) Nüfus sureti, (onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe, kafeterya, büfe v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.

i) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 11223/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin