Kartal’a külliye geliyor! İmar planı askıya çıktı!

Kartal’a külliye yapılıyor… İstanbul’un Kartal İlçesi’nde yapılacak külliye için 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Kartal külliye imar planı değişikliği, 5 Temmuz’da askıdan indiriliyor… Detaylar şöyle…

Kartal’a külliye yapımı için imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün (6 Haziran, Salı) ilanen askıya çıkarıldı. Plana göne külliye için Kartal Yakacık Yeni Mahallesi seçildi.

Yücel Park

İBB, 36933 dosya numaralı Kartal’a külliye yapımı amaçlı imar planı değişikliğini13.01.2017’de onayladı. Kartal İlçesi, Yakacık Yeni Mahallesi, 8656 ada, (Yeni: 9 Eski:4 ) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatını 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü askıdan indirilecek ve uygulamaya geçilecek.  Detaylar şöyle;

Plan Notları:

1- Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan Kartal İlçesi, Yakacık, Yeni Mahalle, 8656 Ada 4 (Yeni 9) parselin doğusundaki kadastral boşluğu kapsamaktadır.

2- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan dini tesisler alanıdır.

3- Dini tesisler alanında ibadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla insanların toplandığı dini tesis ve külliyesi, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs gibi yapılar yer alabilir.

4- Dini tesis alanında uygulama çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanığı’nca onaylanacak olup çekme mesafeleri, blok ebat ve şekilleri ile yapı yüksekliği vb. diğer yapılanma koşullarını belirlemeye Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilidir.

5- Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.

6- Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik zemin etütleri yapılacak ve getirilecek tedbirlere uyulacaktır.

7- Açıklanmayan hususlarda, Mer’i Bölge Planı hükümleri, plan notları ve plan raporu ile Mer’i İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

KARTAL’A KÜLLİYE YAPIMI AMACIYLA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin