Kentsel dönüşümde İller Bankası dönemi başlıyor

TBMM'den geçen 71 maddelik yeni Torba Yasa ile İller Bankası (İLBANK), kentsel dönüşüm uygulamaları, imar planı, altyapı-üstyapı yaparken yurt dışından ortak bulabilecek. İller Bankası, gelir elde etmek için projeler geliştirebilecek... İşte o düzenleme...

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edildi. 71 maddelik teklifin yasalaştığı Torba Yasa ile İller Bankası’nın kentsel dönüşümdeki etkinliği yeniden düzenlendi.

İller Bankası kentsel dönüşümde neler yapabilecek?

Kanuna göre İller Bankası, safi karının yüzde 51’ini yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm uygulamaları, harita, imar planı, altyapı ve üstyapı projeleri ve bu projelerin yapım işlerinin finansmanı, il özel idareleri tarafından yerine getirilen köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı veya finansmandan doğan faizin desteklenmesinde hibe olarak kullanacak. Banka, gelir temin etmek amacıyla yurt dışında doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla proje geliştirebilecek, yenilenebilir enerji, şehir planlama, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, altyapı ile üstyapı uygulamaları yapabilecek ya da yaptırabilecek.

İller Bankası – Sultanbeyli Belediyesi işbirliğinde son durum

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin KDV’den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici maddesinin uygulama süresi, Sultanbeyli Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin devam ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılacak.

CNN Türk

Kiracılar dikkat! Kira artışı yeniden düzenlendi!

Bunları da beğenebilirsin