Mecidiyeköy 2000 ada 5 parsel uygulama imar planı onaylandı

Mecidiyeköy 2000 ada 5 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak İstanbul İl Müdürlüğü’nde ilanen askıya çıkarıldı. İşte detaylar…

Mecidiyeköy 2000 ada 5 parsel ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı ve dün İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ilanen askıya çıkarıldı.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Şişli İlçesi Mecidiyeköy Mahallesi, 2000 ada 5 nolu parsele ilişkin hazırlanan -1- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 29/01/2018 tarihinde onaylandığı belirtildi.

Riskli yapı kapsamında, yıkım işlemleri tamamlanmış durumda

Mecidiyeköy 2000 ada 5 parsele ait imar planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince dün (01 Şubat 2018, Perşembe) günü ilanen askıya çıkarıldı. Plan, 30 günlük itiraz süresinin ardından 2 Mart 2018 Cuma günü askıdan indirilecek ve uygulamaya geçilecek.

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un plan notlarından derlediği bilgilere göre; Mecidiyeköy 2000 ada 5 parsel, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerindeki Gayrettepe Metro İstasyonunun hemen batısında yer alıyor. Yüzölçümü 2 bin 482.75 metrekare olan parseldeki yapılar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre lisanslı kurum ve kuruluşça tespiti yapılarak “Riskli Yapı” kapsamına girmiş ve yıkım işlemleri tamamlanmış durumda.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda yer alan detaylar şöyle;

Plan Hükümleri

1- İmar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. Plan ve plan hükümlerine aykırı imar uygulamaları yapılamaz.

2- Uygulama İmar Planı değişiklii onama sınırı içinde plan ve plan hükümlerinde yer almayan konularda;

– 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,

– 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

3- Yerleşme – 18.06.1996 tarih ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye deprem bölgeleri haritasında 2. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle yapılacak tüm yapılarda “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

4- Her türlü yapı için “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” esaslarına titizlikle uyulacaktır.

5- Çevre ve Şehircilik bakanlığı’nın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 28.09.2011 gün ve 102732 (2011/9) sayılı genelge gereğince onanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarına uyulacaktır.

6- Ticaret alanında E=2.50 YenÇok: 15 kat’tır.

7- +0.00 kotu altında açığa çıkan 1. Bodrum katta bağımsız bölümler yer alabilir. Açığa çıkan 1. Bodrum kat, blok izdüşümü sınırlarını aşmayacak olup emsale dahil değildir.

8- 2000 ada 5 nolu parselin komşu parsellerle tevhid zorunluluğu yoktur. Söz konusu parsel bağımsız olarak da projelendirilebilir.

MECİDİYEKÖY 2000 ADA 5 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TIKLAYIN!

AÇIKLAMA RAPORU İÇİN DE BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin