Müteahhit olma şartları değişiyor

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik 02 Mart 2019 Cumartesi günü 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup 01 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Detaylar, Eskişehir Ticaret Odası'nda açıklandı...

Eskişehir’de faaliyet gösteren yapı müteahhitlerine Eskişehir Ticaret Odası’nda Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme toplantısı Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

İl Müdürü Hikmet Çelik ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’in konuşmalarının ardından, Müdürlük tarafından Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik hakkında katılımcılara sunum gerçekleştirilerek ayrıntılı bilgi verildi ve eğitim karşılıklı soru cevap şeklinde sürdü.

Müteahhitlikte yeni kurallar

Yoğun katılım sağlanan toplantıda açılış konuşması yapan İl Müdürü Hikmet Çelik; ‘Yönetmeliğin amacının; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunu’ belirtti. İşte Çelik’in açıklamasıyla yapı müteahhitliğinin yeni kuralları:

– Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması gerekmektedir. Alınan Yetki Belgesi Numarasının yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunludur.

– Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmayacak. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilecektir.

– Yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhitliğini üstlendiği durumlarda (geçici müteahhitlik) sözleşme şartı aranmayacak olup; Yapı müteahhidi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte ilgili mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir.

– Yapı müteahhidi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremeyecek, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak.

ÇŞB Eskişehir İl Müdürlüğü

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin