OSB’lerde yüzde 100 indirim dönemi başladı

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yüzde 100 indirimli OSB detayı...

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 300), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Kasım 2018 tarihli imzasıyla bugünkü (2 Kasım 2018) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OSB’de yüzde 100 indirim

Karar ile Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar’da kademelerine göre ilçelerdeki OSB’lerde yapılacak indirimler belirlendi. Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB’lerde bulunan parsellerin yüzde 100 indirimli olarak tahsis edilmesi kararlaştırıldı. İşte o karar:

“Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkında 17/5/2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun ek 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.”

1/11/2018 TARİHLİ VE 300 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkında 14/5/2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, ekli listede belirtilen kademelendirme çerçevesinde;

a) Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz,
b) İkinci kademe gelişmiş ilçelerde % 60 indirimli,
c) Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde % 80 indirimli,
ç) Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde % 100 indirimli,
olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ayrıca 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Organize Sanayi Bölgelerine birinci kademe uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi            Sayısı
5/6/2018       30442 (Mükerrer)

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin