Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde değişiklik Resmi Gazete’de

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde önemli tarih değişikliği gerçekleşti… Yapı ruhsatı başvurusu sonuçlandırma tarihi bir yıl uzadı… Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, müjdeyi geçen ay vermişti, işte o video…

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak yapı ruhsatları müracaatı sonuçlandırma tarihi bir yıl uzatıldı…

Buna göre 22 Mayıs 2014 Perşembe tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle yönetmeliğe eklenen Geçici 6. Madde üzerinde bugünkü yönetmelikle tarih değişikliği yapıldı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE, MÜJDEYİ BURSA’DA VERMİŞTİ! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

YAPI RUHSATI MÜRACAATI SONLANDIRMA TARİHİ UZADI

Değişiklikle 1 Ocak 2016 olan yapı ruhsatı müracaatı sonuçlandırma tarihi, 1 Ocak 2017 oldu…

Öte yandan bugün (14 Kasım 2015, Cumartesi) tarih ve 29532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, aynı yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığını “Son Hükümler” olarak değiştirdi…

İşte bugünkü Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren o yönetmelik ve ‘Geçici 6. Madde’ ile haberin sonunda 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ni bilgisayarınıza indirme linki…

14 Kasım 2015 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29532

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesinde yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/1/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Son Hükümler”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 66 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

GEÇİCİ 6. MADDE NE DİYOR?

22 Mayıs 2014 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29007

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLÂNLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 6 – Bu madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce; belirli parsellere yönelik olarak; yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulan veya binası yıkılan veya riskli yapı tespiti yaptırılan veya Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespit işlemlerine başlanılan veya inşaat sözleşmesi yapılan veya proje sözleşmesi yapılan veya inşaat yahut proje yapmak için noter tasdikli taahhütname veya vekâletname alınan veya yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi için başvurulan veya imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi almak üzere başvurulan veya zemin ve temel etüt raporu hazırlanan parsellere ilişkin, madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı müracaatları, 1/1/2016 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgilisinin talebine göre Yönetmeliğin 14/9/2013 tarihli, 8/9/2013 tarihli ve 1/6/2013 tarihli değişiklik hükümlerine veya 1/6/2013 tarihinden önce yürürlükte olan ilgili idarelerin mevzuatına göre neticelendirilir. Ancak bu madde hükmü hiçbir şekilde yapının plânla belirlenen kat adedini ve emsalini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin