Sinpaş’tan flaş açıklama! CANLI

Sinpaş Holding, flaş açıklama yapmak üzere basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Açıklama, bu sabah KAP’a bildirilen GYO-Yapı birleşmesi mi?.. imarpanosu.com canlı yayınlıyor…

Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik ve Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer flaş açıklama için basının karşısına geçti…

SİNPAŞ GÖKORMAN İÇİN TIKLAYIN!

Birleşmeyi mi açıklayacaklar?

Sinpaş’ın toplantı sabahı Borsa İstanbul KAP’a bildirdiği birleşme açıklaması için mi?

Önce KAP’a yapılan o açıklama, sonra canlı yayın ekranı…

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’nin tam bölünme suretiyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devri Hk.

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Sinpaş GYO) yönetim kurulunun 08.10.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’nin (Sinpaş Yapı) “Tam Bölünme”si suretiyle, Sinpaş Yapı’nın sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerden detaylı dökümü ve 30.06.2017 tarihli mali tablolarındaki yasal kayıtlı değerleri Ek/1’de gösterilenlerin Sinpaş GYO tarafından 30.06.2017 tarihi itibariyle kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı’dan devralınmasına,
Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında, Sinpaş GYO’nun sermayesinin 520.246.683 TL artırılmasına ve eşanlı olarak Sinpaş GYO’nun halihazırda sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli kendi payları ile daha önce Sinpaş Yapı’ya ait olup devralma neticesinde Sinpaş GYO’nun sahip olacağı 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının (toplam 235.362.178 TL nominal değerli payların) itfa edilerek Sinpaş GYO sermayesinin 600.000.000 TL’den 884.884.505 TL’ye yükseltilmesine,
Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle artırılan sermayeyi temsil eden 520.246.683 TL nominal tutarlı payların Sinpaş Yapı’daki eksilen 53.561.215 TL nominal değerli payları karşılığında ve her 1 TL nominal değerli Sinpaş Yapı payı için 9,71312326 TL nominal değerli Sinpaş GYO payı olmak üzere, Sinpaş Yapı’nın pay sahiplerine aşağıda belirtildiği şekilde verilmesine;
Pay Sahipleri
Sinpaş Yapı Sermayesinde Eksilecek Pay Tutarı (TL)
Sinpaş GYO’dan Verilecek Pay Tutarı (TL)
Pay Değişim Oranı
Avni Çelik
44.823.075
435.372.055
9,71312326
Ayşe Sibel Çelik
184.728
1.794.285
9,71312326
Berrin Çelik Ercivelek
185.575
1.802.516
9,71312326
Ahmet Çelik
3.136.138
30.461.695
9,71312326
Şenay Çelik
2.513.034
24.409.412
9,71312326
Arı Finansal Kiralama A.Ş.
2.718.664
26.406.720
9,71312326
Toplam
53.561.215
520.246.683
9,71312326
Bu amaçla Sinpaş GYO’nun esas sözleşmesinde gereken değişikliklerin yapılmasına,
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı’nın bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Sinpaş GYO’nun müteselsilen sorumlu olacağının bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,
karar verilmiştir.

 

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin