Şişli Meslek Lisesi imar planı askıda

Şişli Meslek Lisesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapıldı. İşte son haliyle Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi arazisinin imar planı ve detaylar…

Şişli Meslek Lisesi imar planı değişikliği, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı. İstanbul Şişli Kaptanpaşa Mahallesi, Özel Proje Alanı olarak adlandırılan Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 2 paftalık değişiklik, ilanen askıya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14.04.2015 tarih ve 6272 sayılı yazısı ekinde iletilen Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Özel Proje Alanı’na İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 2 paftalık 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.Maddesi uyarınca UİP-5545,1 plan işlem numarası ile onaylandı.

Plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16/04/2015-15/05/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı.

Askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonucu yine İl Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.

PLANLAMA ALANININ KONUMU

Planlama alanı; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi sınırları dâhilinde kalmaktadır. Şişli ilçesi, İstanbul’un merkez arasında yer alan ekonomik ve sosyal-kültürel alanların oldukça yoğun olduğu bir yerleşim yeri özelliği taşımaktadır. Planlama alanının doğusunda Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri, Batısında Kâğıthane ve Eyüp İlçeleri, güneyinde Beyoğlu İlçesi yer almaktadır. İstanbul’un en önemli ulaşım aksı olan D-100 karayoluna sınırı bulunmaktadır ve güneydoğu yönünde Darülaceze Caddesi’ne mahreci bulunmaktadır.

PLAN YAPIM GEREKÇESİ

Bahsi geçen İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2063 ada 4 no.lu, 2765 ada 1 no.lu ve 10295 ada 18 no.lu parseller Bakanlık Makamının 10/02/2013 tarih ve 2801 sayılı Olur’una istinaden 644 sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 2. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendi uyarınca “Özel Proje Alanı” olarak ilan edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, ve 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca Bakanlık Makamı’nın 16/09/2014 tarih ve 15223 sayılı Olur’u ile onaylanan planda; planlama alanının bir kısmı Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı ve bir kısmı da Park, Dini Tesis ve Belediye Hizmet Alanı fonksiyonlarında donatı alanı olarak planlanmış ve Turizm+Ticaret+Konut Alanı kullanım kararı getirilmiştir. Ayrıca karma kullanımın olduğu alanda fonksiyonların alan kullanım yüzdeleri de plan hükümleriyle ile sınırlandırılmıştır.

Ancak bahsedilen planda Özel Proje Alanı ile Uygulama Alan Sınırı farkından dolayı ortaya çıkan aksaklığın giderilmesi ve uygulamanın sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu plan değişikliği yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda onaylanan plan revize edilmiş ve plana ilişkin sınırlar uygulamaya uygun hale getirilmiştir.

liseplanii

ASKI PLAN VE RAPORLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin